Nyheter

Stockholms kommun sviker finska äldre

Det råder stor platsbrist i den finskspråkiga äldreomsorgen i Stockholm. Köerna är långa och de växer.

Publicerad 2013-11-27

Stockholms kommun är sedan fyra år skyldig att erbjuda äldreomsorg på finska för dem som önskar det.

Ändå har inga nya platser tillkommit, rapporterar P4 Stockholm.

I Enskede ligger Stockholms enda helt finskspråkiga äldreboende.

Här köper kommunen 30 platser av en stiftelse som driver boendet.

Helt otillräckligt, anser Pirkko Sinkkonen, sekreterare i Finska pensionärernas riksförbund i Sverige, som bedömer att mörkertalet är stort när det gäller behovet av vård på finska.

– Jag blir deprimerad när jag tänker på hur de gamla har det. Ibland skämtar jag med de äldre jag försöker hjälpa och säger, de vill att du hinner dö innan du får plats.

Det bor idag i Stockholm cirka 6 000 personer som är 65 år eller äldre, och som har finsk bakgrund.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Lagen kräver

Stockholm är sedan 2010 en av 48 kommuner som ingår i det så kallade finska förvaltningsområdet.

Förvaltningskommunerna är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska för de som önskar det.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas