Stor ökning av äldre med alkoholskador
Nyheter | Ohälsa

Stor ökning av äldre med alkoholskador

Andelen personer i åldersgruppen 65-84 år som dricker alkohol har ökat. Det visar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-27

År 2016 uppgav 75 procent att de druckit under de senaste 30 dagarna. 2002 var siffran 62 procent.

Under samma tidsperiod ses en minskning i andra åldersgrupper.

Andelen kvinnor och män i åldersgruppen 65-84 år som uppger att de har ett riskbruk av alkohol har också ökat under den senaste tioårsperioden.

Kräver mer vård

Andelen äldre män och kvinnor som vårdas för alkoholberoende har också ökat under de senaste tio åren, visar rapporten.

Exempelvis har andelen kvinnor i åldern 65-74 år som vårdas inom specialiserad öppenvård för alkoholberoende mer än fördubblats.

Michaela Prochazka.

Det är i den nya rapporten ”Vård och omsorg om äldre” som det samlade läget inom vården och omsorgen för personer över 65 år beskrivs.

– Vi har sett att många äldre tar med sig ett riskbruk av alkohol in i pensionen. Men konsekvenserna blir ofta allvarligare när du är äldre, säger Socialstyrelsens utredare Michaela Prochazka till Senioren.

Fler får stöd

Även antalet äldre som får insatser för missbruksproblem från socialtjänsten har ökat 2007-2016.

År 2007 hade 913 män och 189 kvinnor över 65 år någon form av insats från socialtjänsten för missbruksproblem. Motsvarande siffra för 2016 var 1405 män och 337 kvinnor – en ökning med 54 procent för män respektive 78 procent för kvinnor.

Fler män avlider

År 2016 avled 1 033 personer över 65 år till följd av orsaker som kan relateras till alkohol. Detta motsvarar knappt 53 personer mätt i antalet dödsfall per hundratusen personer.

Antalet män som avled av alkoholrelaterade orsaker 2016 var 811, vilket kan jämföras med 222 kvinnor. Motsvarande siffra för 2007 var 618 för män och 172 för kvinnor.

Också i den äldsta åldersgruppen, kvinnor och män som är 80 år eller äldre, har det skett en ökning av den alkoholrelaterade dödligheten över tid.

Källa: Socialstyrelsens lägesrapport 2018

Dölj faktaruta

Samtidigt uppger ett fåtal kommuner att deras handläggare har strukturerade metoder för att uppmärksamma äldre personers alkohol- och drogvanor.

Rapporten visar att två tredjedelar av landets kommuner saknar rutiner för hur kommunens biståndshandläggare och hemtjänstpersonal ska agera om det finns tecken på att en person med äldreomsorg missbrukar alkohol.

– Detta tyder på att många kommuner saknar en helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt när det gäller gruppen äldre med missbruksproblem, säger Michaela Prochazka.

Koncentration ökar med ålder

Med åldern brukar muskelmassan hos äldre kvinnor och män minska och en större andel av kroppen består av fettväv som inte absorberar alkoholen i samma utsträckning.

Det innebär att vid ett och samma alkoholintag blir den maximala alkoholkoncentrationen högre när man blir äldre.

Eftersom kvinnor i genomsnitt har en mindre muskelmassa än män och en större andel av kroppsvikten är fettväv, får kvinnor i allmänhet en högre alkoholnivå i blodet än män.

Det innebär att trots att kvinnor och män i åldersgruppen 65-84 år dricker mindre alkohol än de flesta andra åldersgrupper tenderar alkoholhalten i blodet att bli högre vid samma alkoholintag.

Källa: Socialstyrelsens lägesrapport 2018

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas