Nyheter

Fler äldre dricker för mycket alkohol

Nu pekar Socialstyrelsen på de problem som Veteranen rapporterade om i en serie reportage tidigare i höstas: Riskbruk och missbruk av alkohol ökar bland äldre. Detta samtidigt som beroendevården i stort sett saknar behandlingsprogram för äldre.

Publicerad 2012-02-02

Det är i Socialstyrelsens årliga lägesrapport inom vård och omsorg som slutsatsen dras: Andelen äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar.
Det gäller främst kvinnor, konstaterar Socialstyrelsen.

Kraftig ökning
Andelen patienter i åldern 60-79 år som vårdas med en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har ökat kraftigt under perioden 2000-2010.
Ökningen uppgår till 45 procent för både män och kvinnor.
Dessutom dör allt fler äldre med en diagnos som kan relateras till alkohol, visar rapporten.

Beroendevård
– Alkoholmissbruk bland äldre ser ut att vara ett växande problem. Vi har en ny generation pensionärer som har högre alkoholkonsumtion än tidigare. Särskilt äldre kvinnor verkar dricka mer jämfört med tidigare, säger Eva Wallin som är enhetschef vid Socialstyrelsen.

– Detta är en utmaning för beroendevården som i stort sett saknar behandlingsprogram för äldre.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Lägesrapporten

Rapporten beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige. Du hittar den här.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas