Nyheter

Så många fler äldre dör av spriten

Allt fler äldre dör med en alkoholrelaterad diagnos. Dödligheten har ökat mest dramatiskt för män i åldersgruppen 60-69 år. Men den relativa ökningen är störst bland kvinnor i åldersgruppen 70-79 år.

Publicerad 2012-02-02

Socialstyrelsen har tagit fram nya siffror i sin årliga rapport över tillståndet i den svenska hälso- och sjukvården. Det är isande läsning inte minst för politiker med ansvar för folkhälsa och äldreomsorg.
Enligt Dödsorsaksregistret dör 1997 cirka 375 män mellan 60 och 79 år med en alkoholrelaterad diagnos. 2010 är siffran 575. Det blir en nästan 50-procentig ökning.

Tvärtom för yngre
För kvinnor är siffrorna cirka 240 döda 1997 och nästan 300 döda under 2010.
Bland de yngre är bilden och trenden annorlunda, nästan den omvända:
– Den alkoholrelaterade dödligheten för samtliga kvinnor över 15 år låg på samma nivå år 2010 som 1997, med 10 döda per 100 000 invånare. Utvecklingen för män över 15 år totalt visar en nedåtgående trend under de senaste åren med en lägsta nivå år 2010, då 40 män per 100 000 invånare avled med en alkoholrelaterad diagnos.

Kraftig ökning
Socialstyrelsen har också tittat närmare på utvecklingen för just män och kvinnor i åldersgruppen 60-79 år som vårdas med en alkoholdiagnos. Resultatet är dramatiskt. Ökningen är 45 procent och gäller både män och kvinnor.
– Vi kan även se att kvinnornas andel ökar av samtliga som har vårdats för alkoholrelaterade diagnoser, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

Ny dryckeskultur
Gruppen äldre kvinnor ökar alltså sin konsumtion. Många av de kvinnor som nu går i pension tar med sig sina alkoholvanor in i pensionsåldern, analyserar myndigheten.
– En trolig konsekvens blir en ökad andel riskkonsumenter och mer alkoholrelaterade skador, vilket kommer att ställa ökade och delvis nya krav på insatser från missbruks- och beroendevården.

Vården hänger inte med
Här uppenbarar sig dock nästa stora problem. Den traditionella beroendevården saknar i stort sett behandlingsprogram för äldre kvinnor, och detta trots att alkoholen är en större hälsofara för äldre än för yngre, bland annat på grund av att många äldre medicinerar.
Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården visar att den verksamhet som socialtjänstens missbruks- och beroendevård uppger sig ha minst internt samarbete med är just äldreomsorgen, konstaterar Socialstyrelsen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas