Kraftsamling mot äldre kvinnors dödliga drickande
Nyheter | Hoppfullt
Foto Colourbox

Kraftsamling mot äldre kvinnors dödliga drickande

Allt fler äldre kvinnor drabbas av alkoholskador, och dödligheten har ökat dramatiskt. Men nu finns ett en strategi för att stoppa utvecklingen.

Publicerad 2012-09-18

Det är KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) som med stöd från Statens Folkhälsoinstitut har samlat kunskap som finns för att kunna förebygga den farliga utvecklingen av alkohol- och läkemedelskonsumtion bland äldre kvinnor.

– Målet är att snabbt få fram adekvata stöd och behandlingsinsatser, säger Leena Haraké, kanslichef hos KSAN.

Outvecklad vård

Under tre konferenser, av vilka en äger rum i Stockholm i dag, samlas regionala och lokala aktörer för att diskutera den kunskap som finns och hur den ska kunna omsättas i handling ute i landet.

– Den traditionella beroendevården saknar behandlingsprogram för äldre kvinnor, trots att alkoholen är en större hälsofara för äldre än för yngre, bland annat med tanke på att många äldre medicinerar, säger Leena Haraké.

Nästan en fördubbling

Som Veteranen tidigare har rapporterat har den alkoholrelaterade dödligheten i leversjukdomar bland kvinnor 50-69 år ökat med 83 procent det senaste årtiondet.

För män är ökningen 65 procent.

Tysta politiker

I Almedalen i somras lyfte KSAN upp problemet på ett seminarium, där bland andra Gudrun Schyman framträdde. Rubriken för seminariet var ”Vem hjälper farmor på fyllan?”.

– Politiker måste våga se sanningen i vitögat. Folkhälsan borde ha politiker som med hög röst lyfter den här frågan, sa Gudrun Schyman i samband med seminariet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

På twitter

Veteranen bevakar konferensen. Håll utkik på twitter, @veteranentwit

Konferenser genomförs denna vecka förutom i Stockholm också i Helsingborg och Umeå.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas