Nyheter

Risk-drickande bland äldre kvinnor fortsätter öka

Äldre kvinnor dricker allt mer, och ökningen kommer att fortsätta. Det tror i alla fall äldreforskarna.

Publicerad 2015-03-12

Intresset för äldre kvinnors ökande riskbruk av alkohol tycks öka. Ett uttryck för det var Systembolagets forskarseminarium om ”Kvinnor och alkohol” i Stockholm förra veckan.

Bakgrunden är att medelålders och äldre kvinnors alkoholkonsumtion har ökat mest från 1990-talets mitt, även om män fortfarande dricker mer än kvinnor, och yngre dricker mer än äldre.

– Äldre kvinnor dricker mer idag och jag ser inga tecken på någon minskning eller nedgång, snarare tvärtom, sa Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet.

– Ett rimligt antagande med tanke på nuvarande generationers syn på festande och på hur vi tar till oss kontinentala vanor.

Ingmar Skoog berättade för en stor publik av bland annat politiker och tjänstemän inom socialtjänsten om avslutade och påbörjade studier vid Centrum för åldrande och hälsa vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.

Några färska resultat från en studie som slutfördes i somras:

• Ungefär en av tio 75-åriga kvinnor dricker alkohol som motsvarar en flaska vin i veckan, vilket enligt många forskare är en kritisk gräns för när sociala och hälsomässiga problem kan uppstå.
• Åren 1976-77 var det bara en av hundra kvinnor i den åldern som drack så mycket alkohol.
• I åldrarna 65-84 år har sex procent av kvinnorna en riskabel konsumtion.

Ingen kan med säkerhet säga vilka konsekvenser det ökande riskbruket kommer att föra med sig.

– Vi vet egentligen inte, eftersom ingen ännu har studerat detta, konstaterade Ingmar Skoog. Men man kan kanske förvänta sig effekter som ökade leverskador eftersom ju levern blir känsligare när man blir äldre.

– I vår studie av rock´n´roll-generationen som vi kallar folk födda 1944 försöker vi se trender av många olika saker, bland annat alkoholkonsumtionen, berättade Ingmar Skoog, som sa att forskarna kommer att presentera nya data i början av 2016.

Den här veckan lyfter också forskarna vid Socialhögskolan i Stockholm  frågan om äldre och alkohol.

På sitt årliga forskningsseminarium som äger rum i dag i Stockholm ställer man frågor om hur samarbetet inom socialtjänsten fungerar kring äldre med alkoholproblematik.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Brett underlag

Forskarna vid Sahlgrenska akademin använder så kallade longitudinella studier (undersökningar över en viss tid där man följer upp studieobjekten och gör upprepade mätningar på dem) där representativa grupper av äldre i Göteborg har följts i upp till över 40 år.

Studierna täcker medelåldern (Kvinnoundersökningen), unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95-plus).

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas