”Kartlägg äldres utsatthet för alkoholmissbruk”
Nyheter | Omsorg | Vård | Omsorg

”Kartlägg äldres utsatthet för alkoholmissbruk”

En växande alkoholkonsumtion bland äldrebefolkningen kommer att resultera i ett större antal alkoholrelaterade skador.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-16

Det konstaterar Nordens välfärdscenter, som menar att äldreomsorgen, missbruksvården, social- och hälsovården och mentalvårdstjänsterna inte står tillräckligt väl rustade för att möta detta.

Inom kort kommer Nordens välfärdscenter – en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor med uppdrag att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen – med en rapport i ämnet.

I en debattartikel på Dagens Samhälles hemsida sammanfattar man slutsatserna i en uppmaning: ”Uppmärksamma äldres alkoholmissbruk!”.

Tål mindre

Det saknas kunskap, anser debattörerna Nina Karlsson, tidigare projektledare vid Nordens välfärdscenter, och Nina Rehn-Mendoza, ställföreträdande direktör för Nordens välfärdscenter.

– Riktlinjer för den generella vuxenpopulationen beaktar exempelvis inte äldre personers lägre alkoholtolerans eller bruk av mediciner. Bristen på riktlinjer och samlad kunskap om hur alkoholrelaterade situationer bland äldre skall hanteras betyder att den individuella vårdarens kompetens och erfarenhet blir särskilt viktiga. Frågan är hur många nordiska kommuner det finns som har jobbat strukturerat med sådana insatser.

Risksituationer

Bristen på anpassade verktyg för kartläggning av problematiskt alkoholbruk bland äldre är ytterligare ett hinder för att personal inom hälsovården och äldreomsorgen ska kunna diskutera de äldres drickande på ett konstruktivt sätt.

Det är viktigt att lära sig mer om hur utsatt den äldre är för risksituationer när det gäller alkohol.

– Det kan handla om sjukdom, medicinering, sorg, förlust eller ensamhet. Förhållandevis enkla kartläggningsrutiner, till exempel i samband med läkarbesök, skulle kunna förbättra sannolikheten att identifiera hälsoskadliga alkoholvanor.

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas