Äldre dricker oftare än förr
Foto: Gettyimages
Nyheter | Hälsa

Äldre dricker oftare än förr

Seniorers drickande har förändrats de senaste 20 åren. Speciellt för kvinnor i sjuttioårsåldern. Det visar en ny studie.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-21

Den svenska studien har kartlagt hur alkoholkonsumtionen bland äldre personer har förändrats mellan 2004 och 2017.

Med hjälp av flera olika mått av alkoholkonsumtion har forskarna Jonas Raninen och Neda Agahi vid Karolinska institutet undersökt bland annat om dryckesfrekvensen, mängden per tillfälle eller dryckesmönstret har ändrats.

Fler dricker

Resultaten visar tydliga förändringar.

Alla grupper i åldrarna 65-79 år dricker i dag oftare än vad motsvarande grupper gjorde i början av 2000-talet, och det är fler äldre personer som överhuvudtaget dricker alkohol.

Andelen som intensivkonsumerar alkohol har även den ökat, tydligast bland kvinnor och de som är 70–79 år.

Många tillfällen

Däremot dricker äldre personer inte mer per tillfälle, snarare har ökningarna kommit av att antalet dryckestillfällen ökat.

– Vi tycker dock att det är viktigt att påpeka att resultaten tydligt visar att äldre personer i Sverige fortsatt har en relativt låg alkoholkonsumtion och att det fortfarande är den åldersgrupp som dricker minst, betonar Jonas Raninen och Neda Agahi i ett pressmeddelande.

Studien

Till grund för resultaten ligger 253 281 telefonintervjuer med ett representativt urval från den allmänna vuxna befolkningen i Sverige.

Intervjuerna har genomförts löpande under perioden 2004-2017.

Här hittar du hela studien.

Dölj faktaruta

Vilka följder som blivit för hälsan är svårare att säga.

– Ökningarna till trots kvarstår att se om de är så pass stora att de även leder till ökningar av alkoholrelaterade skador i den äldre befolkningen.

Fråga 80-plussare

I fortsatt alkoholforskning är det därför angeläget att också inkludera de som är 80 år och äldre, understryker Jonas Raninen och Neda Agahi.

Resultaten är publicerade i Tidskriften Nordic studies on alcohol and drugs, NAD.

Forskarna

Jonas Raninen, forskare, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, La Trobe University, Centre for Alcohol Policy Research.

Neda Agahi, forskare, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas