Alkohol farligare för äldre
Foto Colourbox
Hälsa | Ohälsa

Alkohol farligare för äldre

Alkoholen orsakar sjukdomar och olyckor i alla åldrar. Men seniorer drabbas hårdast.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-26

Äldre dricker visserligen i allmänhet mindre än yngre personer. Men den ökade risken för sjukdom i allmänhet tillsammans med en större känslighet för alkohol gör att riskerna för alkoholrelaterade skador hos äldre blir större, visar ny forskning.

Hälsoriskerna ökar

Det är dessutom så, menar forskarna, att risken för sjukdomar och olyckor ökar mer hos seniorer – även vid intag av små mängder alkohol.

Alla nivåer av alkoholkonsumtion framstår som skadliga på den kognitiva funktionen.

Forskningsrapporten Alkohol och äldre är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar för Framtiden och IOGT-NTO.
Sex världsledande forskare har sammanställt internationell och svensk forskning.

Det finns flera motiv för att man valt att nagelfara just äldres drickande:

  • Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, ökar nu bland seniorer i Sverige.
  • Samtidigt kommer antalet äldre att öka kraftigt de kommande åren.

Därför slår alkohol hårdare mot äldre

10 procent av alla kvinnor från 75 år och uppåt hade 2006 ett riskbruk av alkohol. 1977 var siffran en procent. För äldre män ökade andelen från 19 till 27 procent.

Med äldre menar rapportförfattarna i allmänhet personer över 55 år, men fokus ligger på de som är äldre än 65 år.

Källa Rapporten Alkohol och äldre

Ett standardglas innehåller 12 g alkohol, vilket återfinns i
15 cl bordsvin
33 cl starköl (5 procent)
8 cl dessertvin
4 cl sprit

Därför slår alkohol hårdare mot äldre
Kroppens muskelmassa minskar med stigande ålder. Musklerna består till stor del av vatten. Detta i kombination med att alkohol är vattenlösligt gör att det blir mindre vatten som alkoholen kan spridas i vid konsumtion. Det leder till högre alkoholhalt i blodet när man dricker alkohol.

Dölj faktaruta

Ny svensk studie

Rapporten pekar på medicinska följder av äldres alkoholkonsumtion på olika områden, som demens och trafik.
Hög alkoholkonsumtion är den största påverkbara riskfaktorn för demens. Men färska rön pekar på att inte heller låg konsumtion är oproblematisk.

Genomgående tema

– En ny svensk studie på det svenska tvillingregistret är ett tillägg till det växande antal studier som pekar på att alla nivåer av alkoholkonsumtion framstår som skadliga på den kognitiva funktionen, skriver rapportförfattarna.
Att mindre mängder alkohol innebär risker för äldre är ett genomgående tema i rapporten.
Exempelvis ökar sannolikheten för trafikolyckor mer för äldre än yngre redan vid mycket låga alkoholhalter i blodet.

 Rapportens enskilt viktigaste arbete visar att det inte finns någon säker konsumtion alls.

Nyttan kan ha överdrivits

Rapporten ifrågasätter starkt de senare årens forskningsresultat om att mindre mängder alkohol skulle ha nyttiga effekter.
– Frågan om alkoholens skyddande effekter är mycket väl genomgången med studier både för och emot. Slutsatsen att effekten är kraftigt överdriven är rimlig, säger docent Fredrik Spak, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset och medlem i CERAs styrgrupp till Senioren.

Ingen säker nivå

– Rapportens enskilt viktigaste arbete visar att det inte finns någon säker konsumtion alls. Det är egentligen inte nytt men har väldigt svårt att tränga igenom alla budskap om att alkohol kan skydda.

SPF Seniorerna: »ämnet diskuteras på tok för lite«

Eva Eriksson, SPF Seniorernas ordförande. Foto: Margareta Bloom Sandebäck.

Samhället har inte råd att strunta i problemet med en åldrande befolkning som dricker alltmer, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.
– Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor mer än vad som sker idag.
Rapporten Alkohol och äldre är skakande i sin beskrivning av hur hårt äldre drabbas.
– Vi måste bidra till att det här uppmärksammas mycket mer, säger Eva Eriksson. Frågorna diskuteras på tok för lite.
Samtidigt: Var och en är ansvarig för sitt liv, och valfrihet är grundläggande för SPF Seniorerna.
– Men med det sagt har vi som organisation, gärna i samarbete med andra organisationer, en uppgift att informera om risker och konsekvenser i frågor som berör våra medlemmar. Vi bör också få ut att de som avstår alkohol faktiskt ökar sina chanser att få ett längre och friskare liv, säger Eva Eriksson.

SPF Seniorerna planerar ett kunskapsmaterial som distrikt och föreningar ska kunna ta del av. Syftet är att få igång diskussioner ute i landet. Kanske kan man samarbeta med IOGT-NTO på orten.
Men också kommuner och regioner måste snabbt öka sin medvetenhet och kunskap, betonar Eva Eriksson.
– Sjukvården frågar rutinmässigt sina patienter om levnadsvanor, men rapporten visar att man ofta avstår eller glömmer att fråga också de äldre.
Eva Eriksson kommer att ta upp frågan om äldre och alkohol med socialminister Lena Hallengren (S)

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-26
senioren-nr-3
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 3 / 2019. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas