Kvinnor dricker allt mer
Foto Colourbox
Hälsa | Alkohol

Kvinnor dricker allt mer

Gårdagens bild av att "mormor" inte super står i vägen för dagens verklighet – och för omsorgen om utsatta seniorer.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-26

Det menar Sven Andreasson, alkoholforskare vid Karolinska institutet och en av författarna bakom rapporten Alkohol och äldre.
– Det är som att läkarna och vården väjer för, eller kanske inte ens ser, det tilltagande problemet. Förr drack äldre kvinnor inte så mycket, men det gäller inte längre. Inom vården talas det om en oro för att relationen mellan läkare och patient kan ta skada, men jag tror att det snarare är tvärtom. Många seniorer bär på ett behov av att diskutera de här frågorna.

Träffar många seniorer

Sven Andreasson ser detta varje vecka i sitt andra jobb som behandlare och överläkare vid en beroendemottagning i Stockholm. Många av patienterna är seniorer.
– Det är inte ovanligt att man dricker mer efter att man har blivit pensionär. Arbetslivets krav försvinner, vardagens struktur förändras och friheten blir stor. Då kan det allt oftare bli vin till maten.

Det är inte ovanligt att man dricker mer efter att man har blivit pensionär.

Dricker på resan

Seniorer reser alltmer, och på resor ingår ofta arrangemang där alkohol är ett dominant inslag.
– Min bild är att det ofta dricks kopiöst mycket. Många är ute på resor som kan vara tre, fyra veckor långa där man serveras alkohol varje dag.

Därför slår alkohol hårdare mot äldre

10 procent av alla kvinnor från 75 år och uppåt hade 2006 ett riskbruk av alkohol. 1977 var siffran en procent. För äldre män ökade andelen från 19 till 27 procent.
Källa Rapporten Alkohol och äldre

Ett standardglas innehåller 12 g alkohol, vilket återfinns i
15 cl bordsvin
33 cl starköl (5 procent)
8 cl dessertvin
4 cl sprit

Därför slår alkohol hårdare mot äldre
Kroppens muskelmassa minskar med stigande ålder. Musklerna består till stor del av vatten. Detta i kombination med att alkohol är vattenlösligt gör att det blir mindre vatten som alkoholen kan spridas i vid konsumtion. Det leder till högre alkoholhalt i blodet när man dricker alkohol.

Dölj faktaruta

Nya vanor

En lång rad undersökningar visar att seniorer dricker alltmer. Tillgången till alkohol, en förbättrad ekonomi och nya dryckesvanor i samhället trycker upp konsumtionen.
– Problemen tilltar dramatiskt när man som äldre samtidigt utvecklar fler sjukdomar, tar fler mediciner och allmänt blir skörare. Då slår alkoholen hårdare.

En väckarklocka

Sven Andreasson hoppas att vårdens medarbetare och beslutsfattare ska ta till sig rapporten. Den är en väckarklocka, säger han.
– Det är hög tid att man börjar agera. Annars har vi ett vårdberg framför oss.
Den demografiska utmaningen med fler äldre som behöver vård är stor nog som den är. Tillkommer onödiga alkoholskador i den växande äldregruppen kan problemen bli ohanterliga, menar Sven Andreasson.

Rimligare nivå

Sven Andreasson och forskarna bakom rapporten vill därför se nya rekommendationer för äldre. Dagens riskbruksgränser med 14 så kallade standardglas (se faktaruta) i veckan för män och nio för kvinnor ligger för högt för seniorer.
Ett glas per dag i genomsnitt och max två glas per tillfälle vore en bättre nivå, säger Sven Andreasson.

Nya riktlinjer

– Socialstyrelsen bör fatta beslut om nationella riktlinjer. De kan ge vården rätt stöd att börja prata med sina äldre patienter.

SPF Seniorerna: »ämnet diskuteras på tok för lite«

Eva Eriksson, SPF Seniorernas ordförande. Foto: Margareta Bloom Sandebäck.

Samhället har inte råd att strunta i problemet med en åldrande befolkning som dricker alltmer, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.
– Det är en form av diskriminering att inte uppmärksamma äldres alkoholvanor mer än vad som sker idag.
Rapporten Alkohol och äldre är skakande i sin beskrivning av hur hårt äldre drabbas.
– Vi måste bidra till att det här uppmärksammas mycket mer, säger Eva Eriksson. Frågorna diskuteras på tok för lite.
Samtidigt: Var och en är ansvarig för sitt liv, och valfrihet är grundläggande för SPF Seniorerna.
– Men med det sagt har vi som organisation, gärna i samarbete med andra organisationer, en uppgift att informera om risker och konsekvenser i frågor som berör våra medlemmar. Vi bör också få ut att de som avstår alkohol faktiskt ökar sina chanser att få ett längre och friskare liv, säger Eva Eriksson.

SPF Seniorerna planerar ett kunskapsmaterial som distrikt och föreningar ska kunna ta del av. Syftet är att få igång diskussioner ute i landet. Kanske kan man samarbeta med IOGT-NTO på orten.
Men också kommuner och regioner måste snabbt öka sin medvetenhet och kunskap, betonar Eva Eriksson.
– Sjukvården frågar rutinmässigt sina patienter om levnadsvanor, men rapporten visar att man ofta avstår eller glömmer att fråga också de äldre.
Eva Eriksson kommer att ta upp frågan om äldre och alkohol med socialminister Lena Hallengren (S).

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-04-26
senioren-nr-3
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 3 / 2019. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas