Farligare för äldre att dricka alkohol
Foto Colourbox
Nyheter | Hälsa

Farligare för äldre att dricka alkohol

Alkoholkonsumtion orsakar sjukdomar och olyckor i alla åldrar, men riskerna ökar än mer för de äldre. Det visar en ny översikt av internationell och svensk forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-21

Äldre dricker i allmänhet mindre alkohol än yngre personer. Det gör att många tror att alkohol är också skulle vara mindre riskfyllt för äldre, enligt rapporten.

Men i själva verket medför den ökade risken för sjukdom i allmänhet tillsammans med den större känsligheten för alkohol att riskerna för alkoholrelaterade skador hos äldre ökar, konstaterar rapportförfattarna.

– Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol, säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och en av författarna.

Kommer att öka

Idag torsdag (21/2) presenteras den senaste utgåvan av forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”, ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening, Stiftelsen Ansvar för Framtiden och IOGT-NTO.

Årets rapport, den sjätte, ägnar sig helt åt äldres drickande. Det finns flera motiv för det:

• Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren.
• Samtidigt blir äldre allt fler, och andelen kommer att fortsätta öka kraftigt.

Johnny Mostacero.

– Att förebygga sjukdomar och skador, även alkoholrelaterade, är därför av stor vikt för alla som riskerar att drabbas, säger Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO.

Risk för demens

Rapporten pekar på medicinska följder av äldres alkoholkonsumtion på olika områden, som demens och trafik.

Hög alkoholkonsumtion är den största påverkbara riskfaktorn för demens, skriver forskarna i rapporten. Men färska rön pekar på att inte heller låg konsumtion är oproblematisk.

Riskbruk ökar

Det finns en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

Rapportens syfte är att ge en översikt av alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre i allmänhet och i Sverige i synnerhet.

Med äldre menar rapportförfattarna i allmänhet personer över 55 år, men fokus ligger på de som är äldre än 65 år.

Dölj faktaruta

– En ny svensk studie på det svenska tvillingregistret är ett tillägg till det växande antal studier som pekar på att alla nivåer på alkoholkonsumtion framstår som skadliga på den kognitiva funktionen, skriver rapportförfattarna.

Trafikolyckor

Att mindre mängder alkohol inte är riskfria för äldre är ett genomgående tema i rapporten.

– Till exempel ökar all alkoholkonsumtion risken för vissa cancersjukdomar. Också risken för trafikolyckor ökar för äldre redan vid mycket låga alkoholhalter i blodet och äldre löper större risker för allvarliga olyckor eller dödsolyckor än yngre.

Minska är bra

Vidare lyfter rapporten fram de senare årens resultat som smulat sönder stödet för att alkohol skulle vara nyttigt.

– Den nivå på alkoholkonsumtion som ger den lägsta risken för hälsan är noll, menar Sven Andreasson, en av forskarna bakom rapporten.

– De flesta äldre personer som fortsätter att dricka skulle förbättra hälsan om de minskar sin konsumtion, oavsett om den totala konsumtionen minskar eller om man dricker mindre de gånger man dricker alkohol.

Rapportens författare

”Alkoholen och samhället” tas fram av en internationell grupp av alkoholforskare:

Sven Andreasson, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm, Sverige.
Frida Dangardt, Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Barnfysiologi, Göteborg, Sverige.
Tanya Chikritzhs, Curtin University, National Drug, Research Institute, Perth, Australien.
Tim Stockwell, Dept of Psychology Canadian Institute for Substance Use Research, University of Victoria, BC, Canada.
Timothy Naimi, Boston Medical Center, Section on General Internal Medicine, Boston, MA, USA.
Harold Holder, Senior Scientist Emeritus och tidigare chef för Director of Prevention Research Center, Pacific Institute for Research and Evaluation, Berkely, CA, USA.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-02-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas