En runda till?
Foto: Getty Images
Hälsa | alkohol

En runda till?

I nästan alla åldersgrupper dricks allt mindre alkohol. Men inte bland seniorer. Äldre och särskilt kvinnor är den grupp som ökat sin konsumtion mest, enligt alkoholforskaren Sara Wallhed Finn. En ny studie av 70-åringar i Göteborg visar även en oväntat stor ökning av riskabelt drickande. Text Karin Tufvesson

Tidningen Senioren
Publicerad 2023-10-09
Felicia Ahlner.

Från 70-talet och fram till idag är tendensen tydlig. 70-åringar dricker betydligt mer alkohol än förr. Andelen som konsumerar på risknivå, det vill säga mer än åtta standardglas i veckan, har dessutom ökat markant.
– Att konsumtionen bland äldre ökat på senare tid var väntat. Men vi blev ändå förvånade över hur pass höga nivåer vi såg, säger Felicia Ahlner.
I en färsk doktorsavhandling har hon granskat alkoholvanor hos olika grupper av 70-åringar från 1976 och framåt, i material från den så kallad H70-studien i Göteborg.
– På 70-talet var det 7 procent av 70-åringarna som hade en alkoholkonsumtion som kan definieras som riskfylld. 2014 hade andelen ökat till 34 procent. Att passera den nivån innebär ökad risk för fysiska och mentala skador, säger Felicia.

Den största procentuella ökningen skedde bland kvinnorna, även om männen fortfarande konsumerar betydligt mer alkohol än kvinnor.
De som var 70 år på 1970-talet var generellt betydligt skröpligare än dagens 70-åringar, konstaterar Felicia. I dag räknas 70 som ”yngre äldre”, ofta med ett aktivt socialt liv där även alkohol ingår. När dessa individer växte upp var det också en betydligt mer liberal inställning till alkohol jämfört med hur det varit för dem som var unga första delen av 1900-talet.
Bland dagens 70-åringar är det betydligt vanligare att dricka alkohol än att avstå helt.
– Vi behöver tänka att risken för problem kan finnas i hela gruppen och det är viktigt att vårdgivare vågar ställa frågan till fler, säger Felicia Ahlner, som menar att det finns mycket kvar att utforska.
Om man ser till helheten är de sammantagna riskerna med att dricka mycket alkohol större än de skyddande effekterna.
– I media förskönas mycket och alkohol kan framstå som enbart hälsosamt. Även om alkohol verkar ha viss förebyggande effekt för vissa åkommor ökar den samtidigt risken för många andra sjukdomar. Sammantaget är risken för negativa konsekvenser större än för de eventuella fördelarna, säger hon.
Även Sara Wallhed Finn, psykolog och alkoholforskare som arbetar på mottagningen Riddargatan 1 i Stockholm, intygar att gruppen äldre går mot strömmen när det gäller sina alkoholvanor.
– I övriga grupper syns en minskande trend. Så är det inte bland de äldre och det är litet oroväckande.
Samtidigt är de som börjat räknas som äldre nu den första kohorten som druckit hela sina liv.

SaraWallhed Finn.

Den stora majoriteten äldre med hög alkoholkonsumtion har brottats med detta genom livet och tar med sig alkoholvanorna in i ålderdomen. Har du en lite högre konsumtion innan pensionen är det risk att den kan öka.
Det finns också en mindre grupp äldre som inte druckit mycket, men som ökar sin konsumtion i samband med pensionering.
– Många äldre dricker i sociala sammanhang, andra berättar om isolering, tristess, att man tappar sina sammanhang när jobbet försvinner. Det kan också handla om förlust, att ens vänner eller partner går bort.
Men de allra flesta äldre hanterar ändå alkoholen och dricker måttligt. Viktigare än allt annat nu är att minska den skam som många känner inför alkoholproblem, prata om alkohol och söka hjälp.
– Vi ser att det är en stor grupp som med enkla medel kan få till stor förändring av sina alkoholvanor, intygar Sara.

Läs också: ”Jag önskar att fler vågade prata om det”

Läs också: ”Nej tack! Jag tål inte alkohol”

Riskkonsumtion

Riskkonsumtion baserat på Socialstyrelsens nya rekommendationer.
Detta motsvarar drygt 10 standardglas, vilket består av 12-15 cl vin, 50 cl folköl, 33 cl starköl eller 4 cl sprit.

Dölj faktaruta

Här finns hjälp att få

  • Alkoholhjälpen – Självhjälp och tillgång till KBT-program, anonymt. www.alkoholhjalpen.se
  • Alkohollinjen – Hit kan du ringa, anonymt, och få några samtal, känna dig för, få tips om hur och var du kan söka vidare. 020-84 44 48
  • Om detta inte räcker: Kontakt med ens primärvårdsläkare kan i många fall vara en bra början.
  • Lokala beroendemottagningar finns antingen inom socialtjänst eller hälso-och sjukvård.
  • Mottagningen Riddargatan 1, en del av Region Stockholm, tar emot människor från hela landet. Går bra att besöka via video eller fysiskt möte.
  • På 1177.se finns mycket information.
  • Alkoholsnacket, en tjänst för närstående, med tips kring hur man kan prata om alkohol. Tjänsten erbjuds av IQ, dotterbolag till Systembolaget. www.alkoholsnacket.se

Dölj faktaruta
Tidningen Senioren
Publicerad 2023-10-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas