Nyheter | Omsorg | Vård

8 av 10 kommuner saknar rutiner för äldre med missbruk

Endast en av fem kommuner uppger att de har rutiner för samarbete mellan missbruks- och beroendevården och äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012.

Publicerad 2012-03-08

Antalet äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion är en grupp som växer.
Men samhällets insatser att möta problemen hänger inte alls med.

Samarbetar inte
– Vi ser att samarbetet kring äldre med missbruk behöver utvecklas i många kommuner, säger Ann-Britt Thulin, utredare på Socialstyrelsen.
Vad som saknas är rutiner för hur missbruks- och beroendevården ska samverka med andra handläggare eller verksamheter som arbetar med äldre.

Allt fler dör
Nyligen kom Socialstyrelsen med kalla fakta om alkoholens skadeverkningar bland äldre. Siffror som speglar en trend som Veteranen har beskrivit i en reportageserie under hösten.
•    antalet äldre som vårdades med alkoholdiagnos i slutenvården ökade kraftigt under 2000-talet
•    allt fler äldre som dör med en alkoholrelaterad diagnos

Nya krav
– En ökad alkoholkonsumtion bland äldre ställer delvis nya krav, både på missbruks- och beroendevården och på äldreomsorgen, säger Ann-Britt Thulin.
Äldre personer har faktiskt rätt både till en god äldreomsorg och att få hjälp med sitt missbruk eller beroende, konstaterar Socialstyrelsen.
– Men utan samverkan finns det risk för att äldre med missbruk inte får den hjälp de behöver.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fakta på kommunnivå

Kommuner, stadsdelar, beroendeenheter och landsting har svarat på en enkät från Socialstyrelsen.

Till grund för resultaten i Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012 ligger tre enkäter:

  • en till kommuner med en svarsfrekvens på 77 procent
  • en till beroendeenheter med en svarsfrekvens på 77 procent
  • en till landsting med en svarsfrekvens på 81 procent

Resultaten presenteras ner på kommun- och landstingsnivå.

Här kan du läsa om jämförelserna av missbruks- och beroendevården.

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas