Stora brister i hemtjänstens mat
Nyheter | Mat

Stora brister i hemtjänstens mat

Matlådor dominerar inom hemtjänsten, men de räcker inte för att förebygga undernäring hos äldre. Det visar en ny rapport från Livsmedelsverket.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-18

Livsmedelsverkets kartläggning, som är den första på nationell nivå som täcker in äldreomsorg, pekar på stora svagheter i hemtjänstens mathållning till seniorer.

Måltidsstödet domineras av levererade matlådor men få kommuner erbjuder planerade mellanmål, matlagning i hemmet eller ledsagning till restaurang, konstaterar myndigheten.

Räcker inte

Undernäring bland äldre är ett stort problem, som kommunerna egentligen har skyldighet att förebygga och behandla. Men insatserna, särskilt inom hemtjänsten, är alltså inte tillräckliga, enligt Livsmedelsverket.

– Tyvärr har det inte hänt så mycket på det här området. Det är allvarligt eftersom undernäring bland äldre ofta börjar i det egna boendet. Matlådan behöver kunna kompletteras med annat måltidsstöd, som måltidsvänner, planerade mellanmål och anpassade matkassar, säger Anna-Karin Quetel.

Pengar att spara

Socialstyrelsen har uppskattat att sjukvården kan spara upp till en miljard kronor per år om man kan förebygga undernäring, enligt Anna-Karin Quetel.

– Vi behöver sådana hälsoekonomiska beräkningar även i äldreomsorgen.

Få följer upp

Kartläggningen visar att omkring åtta av tio kommuner har en policy för offentliga måltider, men bara drygt hälften av kommunerna har följt upp policyn de senaste tre åren.

Om undersökningen

I Livsmedelsverkets kartläggning besvarade 263 av landets 290 kommuner frågor om bland annat styrning, kompetens, kostnader, beredskap och livsmedelskvalitet i kommunalt driven måltidsverksamhet.
Fördjupade analyser av materialet görs längre fram, till exempel av skillnader mellan stad, landsbygd och olika kommuntyper.
Planen är att undersökningen upprepas vartannat eller vart tredje år.

Dölj faktaruta
Anna-Karin Quetel på Livsmedelsverket.

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas