Matkassar för äldre ska stoppa undernäring
Nyheter | Hälsa
Foto: Colourbox

Matkassar för äldre ska stoppa undernäring

Behovsanpassade matkassar – där kan en av lösningarna finnas på problemet med undernäring hos äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-10

Det hoppas i alla fall Livsmedelsakademin som nu startar ett projekt som ska göra det enklare för äldre att få i sig tillräckligt med mat och därmed minska risken för undernäring.

I tisdags (3/11) startade ett pilotprojekt i Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, två så kallade innovationskommuner i Livsmedelsakademins projekt ”Nollvisionen för undernäring hos äldre”.

Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin beskriver sitt uppdrag som att starta och driva samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle kring mat, dryck och måltid, och som kommer många människor till godo. Utgångspunkten är skånsk livsmedelsproduktion. Finansiärer bakom är Vinnova, Tillväxtverket och EU via bland annat regionala utvecklingsfonden och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Dölj faktaruta

Under sex veckor ska sexton äldre på serviceboenden få hemleverans av färdiga måltider för hela dygnet.

– Vi hoppas att de behovsanpassade matkassarna ska bidra till hälsa och välbefinnande för den enskilde, säger Malin Ljung, som är legitimerad dietist i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Malin Ljung.

– Vi hoppas också kunna bidra till att avlasta omsorgspersonalen som i och med att måltiden levereras färdig får mer tid att fokusera på att ge en god vård och omsorg.

I Kävlinge har man på sikt som mål att kunna erbjuda en behovsanpassad matkasse till seniorer som bor i eget hem.

Ellen Hugosson.

– Vi inser att vi inte kan finna lösningen på hur vi ska utrota undernäring hos äldre på egen hand, så därför är vi oerhört tacksamma för möjligheten att få vara testbädd för Nollvisionen för undernäring, säger Ellen Hugosson som är måltidsutvecklare i Kävlinge.

Senaste rönen

Matkassarna har utformats genom ett samarbete mellan kommunerna och privata livsmedelsföretag. Kommunerna tillagar själva en del av måltiderna, medan andra, till exempel näringstäta mellanmål, levereras av livsmedelsföretag.

Matkassarna som erbjuds följer Livsmedelsverkets rekommendationer och den senaste forskningen kring måltider för seniorer.

När aptiten minskar

Forskning visar att aptiten ofta minskar i takt med åldern, samtidigt som näringsbehovet är detsamma – eller till och med högre. Bristande aptit är därför en vanlig orsak till att alltför många äldre är undernärda eller riskerar att bli det, med stora personliga lidanden och höga samhällskostnader som följd. Siffror pekar på att undernäring kostar dubbelt så mycket som övervikt.

Dölj faktaruta

Under testperioden kommer de äldre och hemtjänstpersonalen få svara på frågor via en digital plattform om bland annat hälsa, välmående och – vad de tycker om maten.

– Vår hypotes är att det på sikt lönar sig för kommunerna att subventionera behovsanpassade matkassar till de äldre, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin som driver Nollvisionen.

De står bakom

Partnerskapet i Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett samarbete mellan Livsmedelsakademin, Kävlinge kommun, stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Compass Group, Findus, Bergendahls, Orkla, Mathem.se, Cuviva, Högskolan Kristianstad, Jämställd Utveckling Skåne. Det finansieras av Vinnova.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas