”Fundera noga på nyårslöftet”
Nyheter | Undernäring
Foto: Getty Images

”Fundera noga på nyårslöftet”

Ett vanligt nyårslöfte är att gå ner i vikt. Problemet är att många äldre fortsätter att se det som ett mål – medan forskning visar att viktnedgång kan vara livsfarligt för äldre personer.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-30

Det säger kostvetarna Janina Blomberg och Marie-Louise Ankersson som har grundat utbildningssajten ÄTUP.

Janina Blomberg talar om en överviktsparadox.

– Den innebär att viktnedgång på äldre dagar är en riskfaktor för undernäring. Studier bekräftar också att ett högre BMI – mellan 25-30 är förenat med bättre hälsa och längre liv.

Farligt löfte

Janina Blomberg säger att vårt vanligaste nyårslöfte – att gå ner i vikt – faktiskt kan vara livsfarligt för en halv miljon svenskar.

– I dag är två miljoner svenskar över 65 år och närmare en halv miljon är äldre än 80 år. Omkring 50 procent av dem är eller riskerar att bli undernärda. Det innebär ett stort personligt lidande och kostar samhället mer än övervikt.

Kan hejdas

Men det kan förebyggas. Först och främst genom att göra upp med felsynen att undernäring skulle vara en del av det naturliga åldrandet.

– Vi försöker sprida kunskap om hur undernäring bland seniorer kan förebyggas. Just nu samarbetar vi med flera kommuner via digitala kunskapslyft, säger Janina Blomberg.

Utbildar många

Sedan lanseringen i november 2021 har fyra kommuner startat ett samarbete.

– Det innebär att 900 personer inom äldreomsorgen utbildas och får ny kunskap om att öka aptiten hos seniorerna och på så vis minska risken för undernäring.

– Vår vision är att alla äldre i Sverige ska ha en bra livskvalitet där undernäring minimeras.

Risker med undernäring

• Minskad muskelstyrka – fler fallolyckor
• Sämre immunförsvar
• Sämre sårläkning
• Sämre funktion av mediciner
• Nedsatt funktion av hjärta och lungor
• Yrsel och förvirring
• Förändrade kognitiva funktioner
• Nedstämdhet
• Onödigt personligt lidande

Dölj faktaruta
Janina Blomberg.

Stora kostnader

• Undernäring är en vanlig grund till andra tillstånd och risker. Till exempel är fallolyckor nära
kopplade till undernäring.
• En undernärd person blir kvar på sjukhus cirka 3,4 dagar längre än en välnärd.
• Undernäring är en vanlig orsak till att behöva hjälp från hemtjänst och äldreboende.

Källa: ÄTUP

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-12-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas