Många upptäcker undernäring men få agerar
Foto: Gettyimages
Nyheter | HälSOFARA

Många upptäcker undernäring men få agerar

En ny lag om äldreomsorg måste ta in matens avgörande betydelse för äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-20

Just nu pågår en utredning av en äldreomsorgslag som ska förtydliga kommunernas uppdrag och stärka patientsäkerheten inom den kommunala vården.

En sådan lag måste innebära att ingen äldre ska riskera att bli undernärd 2030, menar Livsmedelsakademin.

Komplikationer

– Alldeles för många äldre blir undernärda, med enormt personligt lidande som följd, men också stora samhällskostnader, skriver Livsmedelsakademin i ett upprop.

Ett exempel på följder som driver lidande och stora vårdsummor: Antalet fallolyckor och vårdkomplikationer är tre gånger så högt hos just undernärda äldre.

– Tyvärr har samhället börjat se undernäring som ett normalt tillstånd hos äldre och en naturlig del av åldrandet, men det är inte acceptabelt. Ingen ska behöva bli undernärd.

Finns inte med

Underlaget till ny äldreomsorgslag ska vara klart 30 juni nästa år.

– Det är bra att lagen ses över. Svensk äldreomsorg ska vara trygg, hålla god kvalitet och ges utifrån individens behov, menar Livsmedelsakademin.

Äldreomsorgslagen ska också säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

– Men maten, måltiden och nutritionen, som är så centrala för hälsan, är inte en del i nuvarande lag.

Nollvision

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett nationellt arbete som drivs av Livsmedelsakademin i nära samarbete med privata företag, kommuner, myndigheter och lärosäten, och med stöd av Vinnova.

– Kunskap inom mat, måltid och nutrition behövs för de som arbetar i ekosystemet runt den äldre. Livsmedelsverket har tagit fram utmärkta myndighetsdirektiv kring mat för seniorer, men många som ansvarar för den äldres mat och måltid vet inte ens att de finns.

Tre perspektiv

Livsmedelsakademin menar att tre frågor måste in i den nya omsorgslagen.
1. Lyft matens centrala roll för folkhälsan
2. Definiera ansvar för förebyggande insatser
3. Koppla samman stuprör

Dölj faktaruta

När vi blir äldre behöver vi äta annorlunda och den kunskapen är inte tillräckligt känd i samhället idag, anser Livsmedelsakademin.

– Undernäring kommer ofta smygande. De flesta går i pension i 65-årsåldern, med bra hälsa och goda matvanor. Sedan händer det saker på vägen, som gör att man äter annorlunda. Det kan handla om sjukdom, minskad aptit, ensamhet, sämre ekonomi eller en kombination av flera orsaker.

Tydligt ansvar

Endast 40 procent av hemtjänsterna har rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om undernäring. Lagen behöver definiera vem som ska ansvara för förebyggande insatser, anser Livsmedelsakademin:

– Gränsdragningen mellan vård och omsorg är en gråzon. Det finns många som kan upptäcka undernäring, men antingen har de inte ansvaret eller förutsättningarna att agera. Det finns varken en utsedd huvudman eller en enad plånbok.

Många engagerade

Livsmedelsakademin består av är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela livsmedelsnäringen.

Akademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Bakgrunden var det förestående svenska EU-inträdet och den ökade internationella konkurrensen.

Man har sedan vuxit till ett nätverk med engagemang från näringsliv, forskning och samhälle.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-20
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas