Övervikt kan skydda mot för tidig död
Foto: Gettyimages
Nyheter | Vikt

Övervikt kan skydda mot för tidig död

Hull kan skydda på ålderns höst. Det visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-24

Undernäring är ett stort problem bland de allra äldsta och något som kan leda till döden. Övervikt kan däremot ge ett visst skydd. Till och med svår fetma tycks vara gynnsamt bland äldre.

Det säger Maria Burman, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet. Nyligen (4/6) la hon fram en doktorsavhandling i ämnet.

– Resultaten understryker vikten av att göra riskbedömningar bland de äldre för att förhindra undernäring och viktnedgång eftersom de kan medföra en stor risk för att avlida, säger Maria Burman, som till vardags arbetar som ST-läkare i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Minskad risk

Avhandlingen bygger på flera olika studier. En av dem har granskat förekomsten av undernäring respektive fetma hos 800 personer över 85 års ålder i Västerbotten och finländska Österbotten.

Den visade att undernäring och lågt kroppsmasseindex, BMI, var kopplat till ökad risk för död, medan ett högre BMI var kopplat till en minskad risk för död.

Maria Burman.

Det tycktes även som om förekomsten av fetma ökat medan förekomsten av undernäring inte förändrats mellan 2000 och 2015 bland personer över 85 års ålder, vilket sågs i en studie där totalt 1600 personer deltog.

I en annan studie analyserades data för 48 000 personer som var 65 år och äldre på särskilt boende i Sverige.

Där framgick att högre BMI, inklusive högre grad av fetma, var kopplat till en minskad risk för död.

Vikten av näring

– Befolkningen åldras och därför blir det allt viktigare att förbättra kunskaperna om hur man ska klara hälsan högt upp i åldrarna. Att de äldre får i sig tillräckligt med näring är av avgörande betydelse medan det finns mindre anledning att oroa sig för övervikt som riktigt gammal, säger Maria Burman till Senioren.

Hur ser du på frågan om det finns en överdriven oro för att fetma enbart är något negativt?

– Det är en intressant fråga som är svår att svara på kortfattat. Flera faktorer finns med. När man är yngre bör man undvika övervikt, där framför allt bukfetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Men det kan delvis vara så att äldre med övervikt lever längre för att de har en mer hälsosam fördelning av fettmassan.

Samhällsbilden är väl i stort att ”fett är farligt”. Hur kan man tänka när det gäller att det å ena sidan är bra med en fettreserv, men å andra sidan att man ska vara försiktig med övervikt?

– För äldre är det snarare att behålla vikten som är viktigt. Det är bra att väga sig regelbundet. Det är viktigt att poängtera att det inte bara är vikten i sig som är relevant utan även vad de kilona består av. Att vara fysiskt aktiv och bibehålla muskelmassan har många positiva effekter för hälsan för äldre.

 

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas