Nyheter

Ta reda på dina rättigheter

Publicerad 2011-06-28

”Rätt till vård och omsorg” heter broschyren, som Socialstyrelsen har tagit fram. Den riktar sig till äldre och till anhöriga. Den innehåller information om vem som kan få hjälp, vad man kan få hjälp med, vart man vänder sig och vad det kostar.

Du får också veta hur du kan klaga och överklaga om du inte är nöjd med beslut eller med utförandet av olika insatser.

Längst bak finns en ordlista samt fakta om viktiga lagar, som Hälso- och sjukvårdslagen HSL, Lagen om bostadsanpassning och Lagen om valfrihetssystem.

Här kan du ladda ner den.
”Rätt till vård och omsorg”

Vill du hellre beställa broschyren kostar den 15 kronor och har artikelnummer 2011-4-6. Du beställer den på socialstyrelsen@strd.se eller på telefon 08-779 96 66.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.