Överklagade och fick rätt till boende.
Nyheter | Kommunen nekade
Överklagade och fick rätt till boende Foto Colourbox

Överklagade och fick rätt till boende.

I Malmö har på senare år flera personer överklagat kommunens nej till särskilt boende och fått rätt.

Publicerad 2013-09-10

Ofta är det de enskilda personernas känsla av otrygghet som kommunen inte tagit hänsyn till, rapporterar Sydsvenska Dagbladet. Men det kan alltså löna sig att överklaga kommunens beslut.

Nyligen gällde beslutet en 93-årig kvinna som enligt Sydsvenska dagbladet hjälp flera gånger om dagen med allt från städning till toalettbesök. Hon bodde på fjärde våningen utan hiss och var dessutom beroende av rullstol. Men kommunen tyckte att det räckte med hemtjänst och trygghetslarm.

Förvaltningsrätten ansåg däremot att kvinnan, som sade sig vara otrygg och ensam, hade omfattande vårdbehov, som troligen skulle öka. Nu har kvinnan fått rätt till särskilt boende.

Och kvinnan är inte ensam. Sydsvenska dagbladet räknar upp en lista över personer i Malmö som fått avslag från kommunen men fått rätt i förvaltningsrätten.

Om du vill överklaga ett beslut om boende eller hemtjänst från kommunen så ska du skicka ditt överklagande till kommunens socialtjänst som sedan skickar det vidare till förvaltningsrätten. Vänta inte med att överklaga. Om kommunen anser att din överklagan kommit in för sent skickas den inte vidare.

I det skriftliga beslutet från kommunen ska alltid stå vart du ska vända dig med en överklagan och hur lång tid du har på dig.

Överlaga

Så överklagar du myndighetsbeslut

Det kostar ingenting att överklaga myndighetsbeslut och du behöver heller inte stå för några kostnader om du förlorar.

En överklagan måste innehålla information om VARFÖR du vill att beslutet ska ändras och VAD du skulle vilja att det ändrades till.

Tala om vad du vill att rätten ska pröva – till exempel om du har omfattande omsorgsbehov – och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning – till exempel om du bor utan hiss, har varit sjuk, lidit av depression, saknar anhöriga. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa – till exempel läkarutlåtande eller grannar som vittnar om att du inte kan ta dig ut själv – och vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Glöm inte att ange vem du är och hur du kan nås.

Överklagandet ska innehålla ditt personnummer, adress och telefonnummer, samt gärna e-postadress och mobiltelfonnummer om du har.

OBS: Kom ihåg att skriva under ditt överklagande!

Här kan du läsa mer

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas