Nyheter

”Tom på konkreta förslag”

Äldre som kämpar måste få det bättre nu. Men Pensionsgruppens handlingsplan ger effekt först om tjugo år, menar Christina Rogestam, SPF Seniorerna.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-01-23

Det måste tillföras mer resurser till pensionssystemet. Men några sådana förslag finns inte i handlingsplanen som Pensionsgruppen presenterat, menar SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam.

– Den rapport, ”Jämställda pensioner”, som ligger till grund för handlingsplanen visade med all tydlighet att det enda som kan förbättra pensionärernas ekonomi, särskilt kvinnors, är att det tillförs mer resurser till pensionssystemet. Ändå saknas sådana förslag i handlingsplanen, trots att cirka 15 miljarder i pensionsavgifter årligen går som skatt till statskassan. Det får också anses anmärkningsvärt att reformen av ett så stort system, som omfattar många människor, fortfarande inte har utvärderats i sin helhet eller att beslut tagits om att så bör ske.

På för lång sikt

Enligt Christina Rogestam är det bara den första punkten – att underlätta för makar att överföra pension till varandra – som kan ge någon omedelbar effekt. Resten av handlingsplanen, som går ut på att följa utvecklingen bland yrkesverksamma vad gäller uttag av föräldraledighet, tjänstepensionsvillkor och jämställdhet på arbetsplatserna, kommer inte att märkas förrän tidigast om tjugo år.

– Allt för många äldre har det tufft ekonomiskt och de behöver förstärkningar omgående, och ska inte behöva vänta i flera år på en förbättring, säger Christina Rogestam.

– Pensionssystemet är underfinansierat och klarar inte av att betala ut rimliga pensioner, det gäller i allmänhet men i synnerhet för kvinnor.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-01-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas