Nyheter

Uppskakande om äldrevården: Intensiv chatt med Årets senior

Gårdagens program om Sveriges bästa äldreboende chockade många tittare. Det framgick av den chatt som SVT arrangerade mellan tittare och geriatrikprofessorn Yngve Gustafson direkt efter programmet.

Publicerad 2014-08-21

Kerstin Backström skrev så här till Yngve Gustafson: Jag sitter med i Pensionärsråd i Göteborg, är med i Hisingens Demensförening, men att det finns 15 000 undernärda äldre gjorde mig totalt chockad. Jag såg det på min egen man när han var på ett demensboende. Vad GÖR man för att förhindra detta? Det är ju skamligt att äldre idag svälter ihjäl? Själv är jag 80 år.

Flera frågor ställdes till Yngve Gustafson om vad man kan göra som privatperson för att på olika sätt hjälpa till att förbättra äldrevården.

– I många kommuner finns det frivilliga organisationer som har samarbete med kommunen och där kan man göra insatser, svarade Yngve Gustafson som också sa sig vara ”bekymrad att frågan om god vård och omsorg av äldre har så liten plats i debatten inför det här valet”.

Många tittare ville passa på att tacka Yngve Gustafson – nyligen utnämnd av Veteranens läsare till Årets Senior – för hans engagemang. Några exempel:
– Britt Andersson: Varmt Tack för ditt brinnande intresse för hur det är på äldreboenden i Sverige. Så värdefullt för oss alla, gamla och yngre gamla och dess anhöriga!
– Eleonore: Jag har ingen fråga, vill bara tacka! Vad jag vill tacka för, ja jag tycker det är fint av dig att kalla oss gamla pensionärer och inte brukare.
– Vill inte bli gammal: Tack Yngve. Du är de äldres röst och hopp. Du säger det som många anhöriga ser, men aldrig får gehör för. Många äldre skulle inte klara livet med allt dess innehåll om inte anhöriga bråkar, ifrågasätter och ställer krav.

Vissa uppfattningar har Yngve Gustafson fört fram i tidigare intervjuer i Veteranen, bland annat om läkarnas ansvar.

På frågan om ”Varför är inte den läkare som skriver ut en medicin tvingad att följa upp resultatet?” svarade Yngve Gustafson så här i chatten:

”Det är också enligt mig den viktigaste förutsättningen för att vi ska få bättre kvalitet på läkemedelsbehandlingen av äldre människor. Vi borde ha en lagstiftning som kräver att läkare följer upp effekten av de läkemedel de ordinerar.”

I den kontroversiella diskussionen om kommunalt jämfört med privat svarade Gustafson så här:

– I vår forskning har vi sett ungefär lika mycket missförhållanden i både privat och kommunal äldreomsorg, och det motsatta – vi har sett fantastiska exempel i både privat och kommunal regi. Det handlar om bemanning, engagemang och arbetsledning där det fungerar bra.

Bristen på psykologiskt stöd i äldreboende berördes av ”Anna”:

– Finns det psykologer/psykoterapeuter på äldreboenden? Med tanke på att så många äldre lider av psykisk ohälsa borde detta vara självklart men jag hör sällan om att äldre får samtalskontakt.

Här svarade Yngve Gustafson att ”tillgång till kognitiv psykoterapi är näst intill obefintlig i svensk äldreomsorg, trots att det finns lovande forskning som visar att det kan ha effekt även hos människor med demenssjukdom”.

SPFs insatser kom också upp i chatten. ”Julia” frågade om det finns någon kommun som Gustafson anser satsar och uppfyller kraven för en god äldreomsorg.

– SPF har granskat många kommuner i Sverige och har utnämnt några kommuner till bästa kommun att bli gammal i, svarade Yngve Gustafson.

Yngve Gustafson fick också kritik för sitt ”drastiska” sätt att uttrycka sig.

– Min fasa är att boende och närstående missuppfattar dig och tror att vi svälter de gamla med flit. Tänk på hur du uttrycker dig! Vi arbetar hårt inom äldreomsorgen idag och behöver få höra det vi är bra på också! skrev ”UL”.

– Tyvärr måste man ibland uttrycka sig drastiskt för att ansvariga politiker och tjänstemän ska få upp ögonen för dom allvarliga missförhållanden som finns på många håll inom svensk äldrevård, svarade Yngve Gustafson.

– Sedan är jag den förste att bekräfta att det finns mycket bra vård och omsorg av äldre på många håll i Sverige, men det är brist på tillräcklig kompetens för att utreda orsaken till att gamla människor inte vill eller kan äta det som de behöver.

Yngve Gustafson avslutade chatten med att säga vad han också framhöll i Veteranens intervju inför TV-programmet:

– Alla människor ute i samhället borde ställa frågor och krav till lokala politiker vad de vill för förbättra vård och omsorg av äldre människor. Eftersom mycket forskning visar att bättre kvalitet både leder till minskat lidande och lägre kostnader så borde vi höja kvaliteten inom äldreomsorgen! Tack för ikväll!

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela chatten

Här kan du läsa hela chatten mellan tittarna och Yngve Gustafson.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas