Blivande pensionärer mobbas på arbetsplatsen
Foto Colourbox
Nyheter | Ålderism

Blivande pensionärer mobbas på arbetsplatsen

Den som snart ska gå i pension behandlas ofta sämre än andra på arbetsplatsen, visar en undersökning som SPF har gjort.

Publicerad 2012-08-14

15 procent, alltså drygt en av sex av de tillfrågade upplevde att de hade behandlats annorlunda på arbetsplatsen när de bara hade några år kvar att jobba innan pensionen.
Var femte fick mindre att göra, man fick inte delta i diskussioner samt tappade inflytande.

7 procent av de tillfrågade blev dessutom uppmanade att gå i pension av sina arbetsgivare. Framför allt var det kvinnor som ombads pensionera sig.

Undersökningen, som gjordes med hjälp av Hero Kommunikation, skickades ut till ett slumpmässigt urval pensionärer i hela landet. Något fler kvinnor än män svarade. 44 procent av dem som svarade var 65-69 år, 37 procent 70-74 år och 16 procent 75-79 år.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Veteranen frågar

Behandlades du annorlunda på jobbet strax innan du gick i pension?

Svara på Veteranens fråga i högerspalten,

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas