Nyheter | Ålderism

Attitydproblem hos landets arbetsgivare

Sveriges låga intresse att investera i äldre arbetskraft är oroande av flera skäl, skriver två HR-experter på DN Debatt.

Publicerad 2012-09-10

Kostnadslättnader och gynnsamma regler i all ära. Det är fördomarna och åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden som måste bort för att fler ska kunna, vilja och få arbeta längre.

”Till exempel bör arbetsgivare sätta sig in i de sjunkande sjukskrivningstalen för anställda över 60 för att inse att det finns många fördomar om äldre på arbetsmarknaden som inte stämmer. Framför allt bör företagen tänka igenom vilka som är deras kunder”, skriver Anna Giertz Skablova och Yngve Ralph, HR-experter på PA Consulting Group, på DN Debatt.

En personalstyrka med stor åldersspridning ökar mångfalden, förbättrar arbetsklimatet, ökar kompetensöverföringen och stärker kundfokus. Samtidigt står många arbetsgivare inför ökad konkurrens om arbetskraften. Ändå anser mer än hälften av arbetsgivarna att personer som fyllt 60 bör lämna arbetsmarknaden på grund av framtida arbetsbrist. De flesta arbetsgivare har dessutom fördomar om att äldre lär sig långsammare och är mindre anpassningsbara än yngre.

Och det ser ut som om åldersfixeringen på arbetsmarknaden ökar, inte minskar.

I en internationell jämförelse som debattörerna hänvisar till visade sig bara 8 procent av de svenska arbetsgivarna ha en strategi för att behålla sina mest seniora medarbetare. Genomsnittssiffran för övriga länder i undersökningen var 20 procent.

Sverige behöver fler förvärvsarbetande – inte fler pensionärer. När 40- och 50-talisterna tappar företagen mycket av sin kompetens och erfarenhet, vilket blir dyrt.
Dessutom vill svenskarna arbeta längre. Samtidigt är 60+ den starkast växande konsumentgruppen, och det behövs anställda som förstår sig på dessa viktiga kunder.

Nu vill Anna Giertz Skablova och Yngve Ralph se en attitydförändring.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Läs här:

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas