Jobba

Chefen ser dig som ett hot

ÅLDERISM: Chefer kan välja bort äldre med stor erfarenhet och kompetens när de anställer, för att de ser dem som ett hot mot sin egen position, enligt en avhandling. Samtidigt missgynnar kollektivavtalet äldre arbetskraft.

Publicerad 2011-04-13

En av fem i Veteranens Skopundersökning är rädda för att diskrimineras på arbetsmarknaden. Kvinnor är mer rädda att drabbas av ålderism än män, och personer med akademisk examen är mer rädda än de utan.

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, menar att personer som inte har rutinmässiga, utan mer intellektuella yrken, kan dra nytta av sin erfarenhet. Den kompenserar äldres långsamhet och produktiviteten hålls på så sätt intakt.
– Jag är inte övertygad om att produktiviteten alltid går ned med stigande ålder. Det kan vara så att den fortsätter att öka efter 65 år.

Kollektivavtalet gynnar yngre
Även om regeringen vill att fler personer ska fortsätta arbeta är det arbetsmarknadens parter som ofta bestämmer om äldre personer ska få stanna kvar eller inte.
Kollektivavtal slår fast att äldre anställda ska övertalas att sluta i förtid. I tider av arbetsbrist brukar arbetsgivare och fackföreningar tala om naturliga avgångar för att slippa säga upp unga personer.

Både arbetsgivare och fackföreningar tycker att det är rimligt att äldre lämnar plats åt de yngre. Föreställningen bygger på att det finns ett antal begränsade arbetstillfällen. Olof Björlin, sakkunnig i arbetsmarkandsfrågor vid SPF, hävdar att det är en vrångbild.
– Ett argument är att vi tar arbeten från yngre, men det är fel eftersom vi inte utför samma arbete, säger han.

Hot mot chefen
Andra argument säger att äldre personer står i vägen för yngres befordran. En annan förklaring är att chefer väljer bort en äldre person med stor erfarenhet och kompetens, eftersom en sådan person kan vara ett hot mot chefens ställning. Det visar Ingrid Johansson, forskare i pedagogik, i sin doktorsavhandlig. De chefer hon intervjuade uppgav att de hellre skulle anställa en yngre kandidat framför en som fyllt 50 år.

Bland småföretagare är tongångarna annorlunda. Här är kompetensen hos varje enskild medarbetare livsviktig. Redan idag är det svårt att hitta anställda med rätt kompetens och därför vill man gärna att äldre medarbetare stannar kvar, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare vid Företagarförbundet.
I en nyanställningssituation är kompetens och erfarenhet hos den sökande viktigt. En sådan person behöver inte läras upp utan kan gå direkt in i produktionen.

Ingen arbetslöshetsförsäkring
Åldersdiskrimineringen förekommer även i svensk lagstiftning. Arbetslöshetsförsäkringen omfattar idag inte personer som är äldre än 65 år och det finns särskilda regler i socialförsäkringssystemet från denna ålder.

– Det borde inte finnas någon åldersgräns överhuvudtaget. Människor ska få jobba så länge de vill och ska omfattas av samma anställningsskydd som alla andra arbetstagare, säger Gabriella Sjögren Lindquist, doktor i nationalekonomi.

Text: Peter Söderlund

Texten är ett utdrag ur en längre text i Veteranen nr 3.
Artikeln ingår i Veteranens serie om ålderism.

Läs även:
Jobba till 69 – uträknad vid 55?

Tidigare artiklar om ålderism.
Maktens unga ansikte
Syns du så finns du

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas