Nyheter

Varannan sjuk är undernärd

Publicerad 2011-09-01

Vården måste snabbare upptäcka och behandla dessa patienter, konstaterar myndigheten, som också anser att kostnaderna för problemet länge har underskattats.

– Alla vinner på att vi tar krafttag för att minska undernäringen. Vi kan få kortare vårdtider, färre dödsfall, minskat lidande och piggare människor med förstärkta immunförsvar och färre infektioner, säger Socialstyrelsens medicinalråd och utredare Torsten Mossberg.

”Mat är medicin”
Socialstyrelsen kommer därför med en vägledning till hälso- och sjukvården om hur sjukdomsrelaterad undernäring ska förebyggas och behandlas.

Senare i höst kommer också en föreskrift om att vårdgivaren blir ansvarig att tidigt hitta de undernärda patienterna, eller dem som löper risk för undernäring – och att åtgärda problemet.

– Mat är medicin. Många tänker inte på hur stor betydelse den faktiskt har för att en människa ska överleva. Vården är ofta så inriktad på diagnos och läkemedel att man inte inser vikten av väl avvägd och korrekt näringstillförsel för att behandlingen i sin helhet ska lyckas, säger Torsten Mossberg.

Viktig del i behandling
Ålder och vissa kroniska sjukdomstillstånd ökar risken för undernäring.

– Många äldre med exempelvis reumatism eller kol får en ökad energiomsättning och därmed ett större behov av näring. Även vid kirurgiska ingrepp eller strålbehandling är kosten viktig för återhämtningen, i synnerhet om man är äldre. Man kan både verka förvirrad och ha en lägre medvetandegrad om man är undernärd. Detta vill vi öka kännedomen om, säger Torsten Mossberg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas