Vården allt tyngre för anhöriga
Foto: Colourbox
Nyheter | Vård | Omsorg

Vården allt tyngre för anhöriga

Att vårda en anhörig har blivit betydligt mer psykiskt påfrestande och påverkar vårdarens egen hälsa i en allt större utsträckning.

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-30

Det är en dramatisk utveckling som visas i en ny enkätstudie från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som gjorts i samarbete med SCB, Statistiska Centralbyrån.

Fler anhöriga tycker idag att deras situation är mycket tyngre jämfört med hur anhöriga beskrev sin situation i den senaste studien från 2011.

– Dessutom upplever man att den egna hälsan påverkas mer, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef och ansvarig för den studie som Nka och SCB gjort för att undersöka omfattningen stöd och vård som anhöriga ger till närstående.

Sämre hälsa

I den förra studien som alltså kom 2011 upplevde 13 procent att stödet till sina närstående var betungande och påverkade hälsan.

I den senast studien är det 27 procent som upplever att stödet till den närstående blir så krävande att också den egna hälsan sätts ner.

Fler resultat

Under den årliga Anhörigriksdagen i Varberg nästa vecka kommer fler resultat från undersökningen att redovisas.

Hittills talas det om att var femte invånare i Sverige ger stöd till en närstående i någon form.

Lennart Magnusson.

– Jag tror att vi kan visa att det är fler, säger Lennart Magnusson.

Den återkommande siffran i debatten att det i Sverige finns 1,3 miljoner anhöriga kommer att behöva skrivas upp, bedömer Lennart Magnusson.

Undersökningen

Nka och SCB har fått in 11 000 svar från 30 000 tillfrågade, en svarsfrekvens på 37 procent.
Undersökningen visar att den som vårdar sin anhörig upplever en ökad psykisk påfrestning. Ökningen är 50 procent – från 21 procent 2011 till drygt 30 procent år 2018.
Hälsan för den som vårdar en anhörig har blivit sämre: nästan dubbelt så många anser att deras hälsa påverkas negativt då de vårdar sin anhörig jämfört med 2011.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-04-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas