Vårdguiden ska digitaliseras
Nyheter | Vård | Vård

Vårdguiden ska digitaliseras

Nu försöker regeringen öka takten i digitaliseringen av vården.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-24

På torsdagen (24/10) kom beskedet att man vill ”utveckla och modernisera första linjens digitala vård”.

Mer konkret innebär det enligt socialminister Lena Hallengren (S) att besökare till 1177 Vårdguiden ska kunna beskriva sina symtom digitalt och då lotsas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Korta väntetider

Eftersom det är regionerna som ska göra utvecklingsjobbet på 1177 får Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 33 miljoner under 2019 i stöd.

Lena Hallengren.

– Väntetiderna i svensk hälso- och sjukvård måste kortas och vård ska ges efter behov. Genom digitala lösningar kan vården bli mer tillgänglig och komma närmare befolkningen, sa Lena Hallengren under en pressträff då satsningen presenterades.

Utvecklingen ska även leda till bättre informationsflöden mellan vårdens olika delar, hoppas regeringen och SKL, som totalt har ansökt om att få 263 miljoner till förändringarna.

Boka på webben

Nya koncept för webbtidsbokning och provtagning i hemmet är exempel på andra funktioner som ska utvecklas.

– Genom att utveckla fler digitala tjänster kan vi möta invånarnas förväntningar på en modern och tillgänglig vård. Det förenklar kontakten med vården och frigör tid för vårdpersonal för fysiska möten med patienter, sa Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation, under pressträffen.

Treårig satsning

Utvecklingen av 1177 Vårdguiden kommer att ske stegvis under 2019-2021.

SKL får 33 miljoner under 2019 och Regeringen beräknar att avsätta ytterligare medel under 2020 och 2021.

SKL, Inera som ägs av SKL och regionerna kommer nu ta fram en mer detaljerad plan för de tjänster som ska utvecklas.

Satsningen är en del i Regeringens och SKL:s arbete inom den så kallade Vision e-hälsa 2025.

Dölj faktaruta

Seniorperspektivet fanns inte med i regeringens presentation.

En fråga är hur äldre personer med liten eller kanske ingen vana med en smartphone eller videokonferenser via dator ska tillförsäkras samma tillgång till vård och råd via 1177 som de personer som behärskar de digitala vägarna.

– Telefonrådgivningen kommer fortfarande finnas kvar som alternativ för den som inte kan eller vill använda sig av bild eller video, säger Lena Hallengrens presstab i en kommentar till Senioren.

Ska komplettera

SPF Seniorerna välkomnar ett effektivare 1177.

– Om den digitala utvecklingen av 1177 innebär en avlastning så att det också blir lättare att snabbare komma fram på telefon så är SPF Seniorerna självklart positivt inställda till förändringen, säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström.

Peter Sikström.

De som är bekväma och trygga med att ha digital kontakt med vården via 1177 ska förstås kunna välja den vägen.

– Men det som inte får hända och som vi hela tiden måste bevaka är att man inte avvecklar eller försämrar de vanliga och analoga vägarna. Den digitala förändringen ska vara ett komplement.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas