Nyheter

Vikten viktig för att förebygga demens

För att minska risken för demens är det bra att vara normalviktig i medelåldern, men tvärt om överviktig på äldre dagar, enligt forskare vid Sahlgrenska akademin.

Publicerad 2014-09-24

Forskningen visar att övervikt och fetma i medelåldern ökar risken att drabbas av demens efter 65.

 

– Samtidigt gäller det motsatta hos personer över 65 år. Där ser vi att fetma har en skyddande effekt, och att det i stället är undervikt och minskat BMI som kopplas till demens. En förklaring till detta kan vara att tidiga symtom på demens också bidrar till viktminskning, och på att neurologiska förändringar i smak och lukt påverkar matvanorna, säger professor Deborah Gustafson.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.