Vill blanda seniorer och barn
Nyheter | Förslag
Foto: Colourbox

Vill blanda seniorer och barn

S-politikern Sven Britton vill se generationsöverskridande omsorg av fransk typ även i Sverige.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-05-16

”Jag anser mot bakgrund av de franska erfarenheterna att ett möte mellan barn och gamla bör utökas inom dessa vårdformer och framför allt utvärderas”, skriver Sven Britton, infektionsläkare och kommunpolitiker (S) på DN Debatt.

Motverka ensamhet

I dagens samhälle rådde täta skott mellan generationerna, någonting som kan vara en anledning till att så många äldre känner sig ensamma, menar han. Ett sätt att låta generationerna blandas är att sammanföra barnomsorg och äldreomsorg på det sätt som prövats i Frankrike sedan mitten av nittiotalet. Sven Britton har besökt såväl platser där barnomsorgen och äldreomsorgen är placerad i separata byggnader intill varandra, som sådana där de delar byggnad.

”Två–tre timmar per dag ägnades åt gemensamma aktiviteter under överseende av personal från respektive enhet”, skriver han. De äldre åt också ett av dagens mål tillsammans med barnen. Han påpekar dock att många av seniorerna förhöll sig avvaktande och inte deltog i aktiviteterna.

Effektivt

Han tycker också att de äldreboenden som har tomma platser kan erbjuda dessa som studentrum i väntan på nya seniorer, som ytterligare ett sätt att både använda resurser och öka umgänget över generationsgränserna.

Här kan du läsa hela debattartikeln:

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-05-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas