Vill ha nationella regler för ambulanssjukvård
Nyheter
Foto Colourbox

Vill ha nationella regler för ambulanssjukvård

I dag får varje landsting själva bestämma hur snabbt en ambulans måste vara på plats. I stället borde nationella riktlinjer avgöra tillgänligheten, skriver ambulanssköterskor på Svd Brännpunkt.

Publicerad 2011-11-15

Bristen på nationella riktlinjer ger också brister i tillgängligheten, menar debattörerna. Ansvaret för dröjande amublanser ligger inte bara hos SOS Alarm, det ligger hos ansvariga politiker, menar man.

”Det senaste året har ambulanssjukvården i landet debatterats flitigt. Såväl ambulanspersonal som patienter, anhöriga och räddningspersonal har reagerat starkt över missförhållanden. En av kärnfrågorna i detta sammanhang berör just tillgängligheten. Hur lång tid är det rimligt att svårt sjuka och skadade patienter ska vänta på en ambulans?”

Debattörerna jämför med England, där det enligt uppgift finns ett lagstadgat krav på att tre fjärdedelar av alla svårt sjuka eller skadade patienter på landsbygd eller i storstad ska nås av ambulans inom åtta minuter. Liknande lagstadgade krav finns i många andra länder. Men alltså inte i Sverige.

Såväl skadade personer som personer som drabbats av hjärtinfarkt eller stroke är beroende av snabb vård för att minimera bestående men.

Tydliga eller lagstadgade mål skulle tvinga ambulansorganisationer att ha kapacitet för att klara lägsta insatstid.

”För att landets invånare på landsbygd och i storstad ska känna sig trygga i att ambulansen kommer inom rimlig tid och att den vård som ges är av god kvalitet behövs nationella riktlinjer.” skriver debattörerna.

Här kan du läsa debattartikeln på SvD Brännpunkt

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas