Vill inte bli satt på läktaren
Ekonomi & Pension | Nyheter | Politik
Staffan Danielsson. Foto: Tomas Södergren

Vill inte bli satt på läktaren

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson, 70, känner sig inte för gammal för ännu en mandatperiod. Men han har fått signaler om att han bör sätta sig på läktaren.

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-31

Staffan Danielsson säger sig ha fått påstötningar ”från några ledande krafter i Centerdistriktet” om att sluta som riksdagsledamot just på grund av sin ålder. Men den attityden verkar ha direkt motsatt effekt på den erfarne Centerpolitikern.
– Jag blir så provocerad av inställningen att seniorer ska ta ett steg tillbaka bara för att de är just seniorer, säger Staffan Danielsson. Det påverkar definitivt mitt beslut att ställa upp för en ny mandatperiod.

Jag blir så provocerad av inställningen att seniorer ska ta ett steg tillbaka bara för att de är just seniorer Staffan Danielsson

Hälsan är god, efter elva riksdagsår är det politiska intresset lika starkt som någonsin, och såväl Trump som Clinton är faktiskt äldre, noterar Staffan Danielsson.
– Hade jag kommit in i riksdagen vid 37 års ålder och varit 50 år gammal hade nog ingen frågat om jag skulle sluta. Det retar mig kolossalt att den frågan ställs bara för att jag är 69 år.

Produktiv

Staffan Danielsson leder oss hemtamt genom riksdagen, från vakten i entrén upp till åhörarläktaren, där vi ska ta några bilder.
– Om alla var lika produktiva som den här mannen skulle bruttonationalprodukten tredubblas, säger en av vakterna till oss och nickar uppskattande åt Staffan Danielsson.

Om Staffan Danielsson

 • Född 29 juni 1947.
 • Föräldrarna var moderater men Staffan Danielsson valde Centern för deras budskap om ”grön profil och att hela Sverige ska leva”.
 • Riksdagsledamot från Östergötlands län 2004–2014 och återigen sedan augusti 2015.
 • Har varit Centerpartiets representant i Försvarsutskottet och EU-nämnden samt ersättare ibland annat miljö- och jordbruksutskottet och utrikesutskottet.
 • Utbildad agronom.
 • Lantbrukare på Erikstads gård utanför Linköping.
 • Under 1990-talet ordförande i LRF Östergötland, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse fram till 2004, då valberedningens förslag till ny LRF-ordförande men förlorade. ”Jag har respekt för alla Sveriges bönder och slåss alltid för lantbruk och landsbygd. Anser att man bör handla närodlad mat från Sverige före importmat, inklusive ekologisk, från hela världen!”
 • Länge fritidspolitiker i Linköpings kommun.
 • Åtta år i Centerpartiets partistyrelse fram till 2005.
 • Medlem i SPF Seniorerna.
Dölj faktaruta

Bättre med erfarenhet

Han verkar känna nästan alla. På väg till lunchrestaurangen hinner Staffan Danielsson byta några ord med såväl ordningsvakter och riksdagsledamöter som besökare i riksdagshuset, bland dem en generaldirektör och en prao-elev som frågar efter vägen.
Han säger att han trivs här. Och engagemanget för politiken är glödande.
– Jag tänker inte vika ner mig för ungdomsfixeringen i samhället. Jag märker ju att jag blir bättre och säkrare som riksdagsman med ökande erfarenhet.
Hur då?
– Jag är mer effektiv, gör snabbare analyser. Jag tar mina beslut om hur jag ska agera i olika frågor betydligt snabbare och mer genomtänkt än vad jag gjorde som 45-åring.

”Aningen obekväm”

Staffan Danielsson har utmärkt sig som en självständig – några skulle säga bångstyrig – riksdagsledamot. Han går oftare än andra emot partiledning och riksdagsgrupp och tar hellre några rapp av partipiskan än att votera mot sin övertygelse.
Men är det inte därför du får signaler om att lämna riksdagsjobbet?
– Det kan vara en kombination av att jag är aningen obekväm och att jag fyller 70. Oavsett vilket används min ålder mot mig, säger Staffan Danielsson och beställer det vegetariska lunchalternativet.

Mer att ge

Beslutet att ställa upp för en ny period har inte varit enkelt. Det är inga fyrtiotimmarsveckor att vara riksdagsledamot. Resorna från hemmagården söder om Linköping till Stockholm är många.
– Men jag och min fru har pratat igenom det hela noga och kommit fram till att jag har mer att ge i politiken.

Staffan Danielsson tycker

 • Den enda riksdagsledamot som röstade med KD om ”giftermål lika för alla, men att ordet äktenskap skulle användas i sin hävdvunna betydelse”.
 • Varm anhängare av svenskt medlemskap i Nato.
 • La ner sin röst för att indirekt stödja S och M om en hårdare linje i integrationsfrågan, ”Sverige kan inte ha regler som är avsevärt mer generösa än övriga EU-länders”.
 • Vill se en utredning av dödshjälp med målet att införa rätt att avsluta sitt liv enligt den så kallade Oregonmodellen.
 • Tror sig vara Centerns och en av riksdagens mest aktiva ledamöter på sociala medier, driver flera diskussionsgrupper på facebook och bloggar flitigt, ” min politiska dagbok.”
Dölj faktaruta

Bestämda uppfattningar

Trots elva år i riksdagen är Staffan Danielsson långt ifrån mätt.
– Jag har bestämda uppfattningar i flera äldrefrågor som jag skulle arbeta för om jag blir vald.
Som till exempel?
– Lika skatt på lön och pension är en fråga. En annan är att kapitalgränsen för när bostadstillägg reduceras bör höjas kraftigt, idag gör regeln att de som ärvt eller sparat ihop till en sommarstuga eller lite pengar på banken eller i aktier inte erhåller bostadstillägg förrän kapitalet nästan är borta.

Pensioner och bostäder

Han säger sig vilja kämpa för bättre garantipensioner men också bättre inkomstpensioner.
– Nu gör regeringen en utredning om hur garantipensionärerna ska kunna lyftas, men jag menar att det är otillräckligt. För om garantipensionärerna får mer än de som har jobbat hela livet blir systemet orimligt. Här krävs ett bredare anslag, säger Staffan Danielsson.
– Sen måste det hända mer på boendets område. Exempelvis ska den som fyllt 80 år ha rätten att välja att få bo i gemenskap med andra i trygghetsboenden av olika slag.

Punktmarkerade partisekreterare

SPF Seniorerna satsar hårt på att få riksdagspartierna att spegla väljarkåren när Sverige går till val om drygt ett år.

Det är under det kommande året som det i praktiken avgörs om det blir några fler 65-plussare i riksdagen.

Listorna byggs nu upp ute i partidistrikten, och flera partisekreterare har i direkta diskussioner med SPF Seniorerna försäkrat att de i direktiven till partidistrikten har uppmanat till god representativitet i nomineringarna och på listorna – inte bara när det gäller exempelvis kön och etnicitet utan även ålder.

Förbundsledningen har under vintern och våren träffat sju av partisekreterarna och framfört krav på att man vidtar åtgärder så att listorna med kandidater ska ha betydligt fler 65-plussare på valbar plats än vid tidigare riksdagsval.

Det är kalla fakta om ett allvarligt demokratiskt underskott i den svenska riksdagen som SPF Seniorerna har lagt på bordet:

* 2014 års val innebar att tio av 349 ledamöter hade passerat 65 år. Det innebär 2,8 procent av alla folkföreträdare trots att 65-plussarna utgör 20 procent av befolkningen, och 25 procent av väljarna.

* Under 2017 kommer ytterligare tio att ha fyllt 65 år. Det är fortfarande bara 5,7 procent av ledamöterna. För att 25 procent av ledamöterna ska vara 65-plussare krävs ytterligare 67 seniorer.

Dessa går förstås att få tag på, om de bara ges chansen. Seniorer är överrepresenterade bland partiernas medlemmar jämfört med andra grupper, påpekar SPF Seniorerna i sin argumentation.

 • Vi har en extrem ungdomskultur i det här landet, säger förbundsordförande Christina Rogestam. Visst är det ungdomarna som är framtiden, men det är vi seniorer som har erfarenheten.
 • Oftast är det bra om man kan blanda det här med erfarenhet och ungdomlig förnyelse.

Betydelsen av att fler ledamöter är seniorer kan inte underskattas, menar Christina Rogestam.

 • Det är många unga i riksdagen, de har sina intressen och är duktiga på att driva sina frågor. Vi har våra intressen och har ett helt annat synsätt på vad som är nödvändigt att göra när det gäller äldre.
 • Vi har ett annat perspektiv på samhället. Vi har ju varit 30-35 år, vi har den erfarenheten. Men de unga har aldrig varit 65 eller 70 år. Med fler seniorer kan vi få en öppnare debatt i de frågor som är viktiga för oss. Pensionerna till exempel.
Dölj faktaruta

Skulle det hända mer i riksdagen på de här områdena om det fanns fler 65-plussare i riksdagen?
– Ja, absolut. Den här typen av frågor skulle bli mer diskuterade. Nu hamnar de ofta i bakvatten just av det skälet att det finns för få seniorer i riksdagen som driver på, säger Staffan Danielsson.

Demokratiskt underskott

Frågan om ”den extremt låga andelen äldre över 65 i riksdagen” har engagerat Staffan Danielsson sedan 2010, då han upptäckte att han som 63-åring var den elfte äldsta ledamoten av riksdagens 349.
– Det kändes absurt. Tidigare har det varit stora underskott på kvinnor och yngre ledamöter. Det har man fixat hyggligt. Men när det gäller seniorer handlar det nu om ett nästan katastrofalt demokratiskt underskott.

Tror du på en förändring?
– Ja, trycket ökar och mina tankar delas av många. Det kanske tar några mandatperioder, men det kommer att vända. Största drivkraften är nog att samhället behöver att fler äldre jobbar längre. Ska äldre vara aktiva längre i företag och föreningar så måste det gälla även i riksdagen.

Viktigt med förankring

Under intervjun visar Staffan Danielsson att han är en offensiv politisk person. Pedagogiskt och kunnigt argumenterar han för sin hållning i en rad kontroversiella frågor, från rätt till dödshjälp till medlemskap i Nato.
Men en gång bondeledare för Östergötland och så när vald till LRF-ordförande, och med decennier av erfarenhet från Centerpartiets lokala arbete vet Staffan Danielsson mycket om betydelsen av förankring.
Han lyckas bra, får massor av kryss i riksdagsvalet av väljarna i hemmalänet, senast tolv procent.
– Det är medlemmarna som avgör hur det blir med min framtid som riksdagsledamot. Jag kandiderar men får jag inte tillräckligt stöd kliver jag tillbaka. Deras förtroende är helt avgörande för mig.

2017 blir spännande

Första testet kommer i september när partiets Östgötadistrikt håller provval. De över 1 500 medlemmarna ska då lista sina sju favoriter.
Därefter tar partiets valberedning över. Populariteten lokalt vägs då med en rad andra aspekter så att en slutlig riksdagslista kan läggas fram till partiets avgörande nomineringsstämma i november.
Från Östergötlands valdistrikt brukar en Centerpartist väljas in i riksdagen. Det är alltså näst intill avgörande att hamna i topp på listan. Men går Centern fram starkt i valet 2018 kan Östgötabänken i riksdagen få två ledamöter.

Inte sysslolös

Om det inte skulle gå vägen finns en plan B. Agronomen Staffan Danielsson har en skogs- och växtodlingsgård, hustrun Eva är nybliven pensionär. Fyra barn och sju barnbarn. De skulle gärna se Staffan hemma lite mer än vad riksdagsarbete medger.
Vi bryter upp, Staffan Danielsson lotsar oss genom korridorer med fönsterväggar ut mot Riddarfjärden som badar i solglimmer.
– Stockholm är en så väldigt fin storstad. Det är en förmån att få jobba här. Ni vet väl att det var en östgöte, Birger Jarl, som anlade Stockholm, säger Staffan Danielsson med ett brett leende och en pigg glimt i ögonen.

20 ledamöter av 349

Procentsiffran anger partiets andel 65-plussare i sin riksdagsgrupp

Sämsta parti – Socialdemokraterna 3,54 %

Björn von Sydow S 1945

Susanne Eberstein S 1948

Lennart Axelsson S 1952

Krister Örnfjäder S 1952


Moderaterna 5,95 %

Ann-Britt Åsebol M 1947

Dag Klackenberg M 1948

Eva Lohman M 1948

Katarina Brännström M 1950

Lisbeth Sundén Andersson M 1950

 

Sverigedemokraterna 6,38 %

Tony Wiklander SD 1939

Roger Richtoff SD 1948

Jonas Åkerlund SD 1949

 

Miljöpartiet 8,00 %

Jan Lindholm MP 1951

Elisabet Knutsson MP 1952

 

Näst bästa parti – Centerpartiet 9,09 %

Per-Ingvar Johansson C 1944

Staffan Danielsson C 1947

 

Näst sämsta parti – Vänsterpartiet 4,76 %

Wiwi-Anne Johansson V 1950

 

Liberalerna 5,26 %

Barbro Westerholm L 1933 (äldst i riksdagen)

 

Bästa parti – Kristdemokraterna 12,5 %

Roland Utbult KD 1951

Lars-Axel Nordell KD 1952

Dölj faktaruta

Text Jan Arleij

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-31
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
 • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
 • Hälsosam fika
 • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
 • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas