Boende

Hellre trygghetsboende än hemmaboende

Många insatser syftar till att få äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt, men bara två av tio vill bo kvar hemma med hjälp när de blir äldre, enligt en undersökning som Helsingborgs Dagblad gjort.

Publicerad 2011-08-09

Tidningen har frågat 240 av sina läsare mellan 16 och 79 år hur de skulle vilja bo när de blir äldre.

  • 6 av 10 vill till ett trygghetsboende om de blir skröpliga. Många önskar dock att det ska finnas vårdpersonal på trygghetsboendena, vilket inte är fallet idag.
  • Färre än 1 av 10 vill bo på vårdboende om de blir gamla och sjuka.
  • Bara 2 av 10 önskar bo kvar hemma och få hjälp av hemsjukvården, det alternativ som i dag i första hand erbjuds dem som får ålderssjukdomar.

Olika boendeformer förknippas med olika grader av sjukdom och hjälpbehov. Eftersom man kan anta att de flesta hoppas få vara friska på ålderns höst, kan det påverka önskemålet om bostad. Eftersom det framför allt är dementa som placeras på vårdboenden idag så kanske det inte är så förvånande att få av de tillfrågade vill bo så.

Enligt tidningen har Helsingborgarna generellt lågt förtroende för äldreomsorgen i staden.
Det de flesta saknar är personal.
– Jag tror vi har god personalbemanning. Om vi tittar på de Skånegemensamma nyckeltalen så är vi på genomsnittet, säger Richard Lundberg (M), i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg till tidningen.

Trots att det är få som vill bo kvar hemma, så är det förmodligen den lösningen som kommer att fortsätta dominera även i framtiden. Trygghetsboenden finns det få av, och de platser som finns är ofta för dyra för äldre med låga pensioner.
– En vårdboendeplats är tämligen dyr och samhällsekonomiskt är det inte rätt att utöka platserna mer än nödvändigt. Vi kommer inte tillbaka till den typen av äldreboende vi hade förr, säger Richard Lundberg (M).

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas