”Bostadskris väntar landets äldre”
Bostadsbrist för seniorer Foto Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård | Trygghetsboende

”Bostadskris väntar landets äldre”

Sverige är på väg in i en bostadskris för sina äldre medborgare. Efterfrågan är på väg att bli akut och risken att bli fast på tredje våningen i ett hyreshus utan hiss är en realitet för allt fler.

Publicerad 2012-01-17

Det hävdar de tunga och erfarna politikerna Barbro Westerholm (FP) och Ines Uusmann (S) i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

I det ovanliga samarbetet över blockgränsen faller kritiken tung på landets kommuner för att det saknas bra och tillgängliga lägenheter för en alltmer åldrande befolkning:

När antalet platser i vård- och omsorgsboenden, det nya namnet för särskilt boende, minskar krävs det ett större utbud av funktionella bostäder för äldre. Men kommuner och bostadsföretag som har ett stort ansvar för att det blir verklighet lever inte upp till kraven.

– Om vi inte vidtar åtgärder nu kommer det inte finnas plats för dem som är i behov av vård- och omsorgsboende framöver. Kommunerna måste satsa på fler och alternativa boenden för äldre, skriver debattörerna.

Äldreboendedelegationen
Under förra mandatperioden tillsatte regeringen den så kallade Äldreboendedelegationen, under Barbro Westerholms ordförandeskap.
Utredningen visade att de flesta äldre vill bo kvar i sina hem, men att många upplever att ”hemmets borg” förvandlats till ett ”fängelse”.

– När man inte längre kan lämna bostaden på grund av avsaknad av hiss, eller när ensamheten blir för svår, vill man flytta till en bostad där man kan finna gemenskap med andra. Vård och omsorg har man egentligen inte behov av, man söker bara ett boende som erbjuder trygghet.

För att tillgodose detta behov föreslog Äldreboendedelegationen skapandet av trygghetsboenden. Regering och riksdag ställde sig bakom förslaget och beslutade om investeringsstöd.

Stor besvikelse
Men det har hänt alldeles för litet, menar Westerholm och Uusmann: Antalet trygghetsboenden och seniorbostäder i olika regi har ökat något men inte i samma takt som vård- och omsorgsboenden har minskat.

Investeringsstöd för att bygga trygghetsboenden har, trots att det förlängts, blivit en missräkning. Bara några tusen lägenheter har tillkommit.

– Minst hälften av de bostäder som våra äldre bor i är mindre lämpliga och otillgängliga. Risken att bli fast på tredje våningen i ett hyreshus utan hiss är en realitet för många äldre.

Tre krav ett måste
Barbro Westerholm och Ines Uusmann kräver ett nytt synsätt hos både kommuner och bostadsföretag, för att skapa fler tillgängliga bostäder av olika slag. Tre saker måste förändras:

• Kommuner måste ta fram den bostadsförsörjningsplan för invånarna som de enligt lag är skyldiga att göra. Endast 70 av landets 290 kommuner gjorde det under förra mandatperioden.
• En bättre samverkan krävs mellan de kommunala förvaltningarna som ansvarar för planfrågor respektive vård- och omsorg. Bättre samverkan behövs också mellan kommunen och bostadsföretag till exempel för att ordna bostäder för äldre i befintliga bostadsområden.
• Ett nytänkande behövs hos byggföretagen för att det ska gå att bygga tillgängligt till rimligt pris. Höga byggkostnader leder till höga hyror och försvårar för äldre att flytta.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

80+ fördubblas

Debattörerna:

  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och före detta ordförande i Äldreboendelegationen. Ordförande i SPF 1999-2005.
  • Ines Uusmann, före detta generaldirektör för Boverket, tidigare riksdagsledamot och statsråd (S).

Den kritiska ekvationen:

  1. Drygt 90 procent av alla äldre bor i vanliga bostäder.
  2. Om mindre än 30 år kommer var fjärde svensk vara över 65 år.
  3. På tio år har antalet platser i vård- och omsorgsboenden minskat med 30 000.
  4. Personer som är 80 eller äldre kommer att fördubblas på några decennier.
Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas