Nyheter

Fastighetsägarna: Låt den enskilde öppna plånboken

- Vi behöver utveckla system där delar av det privata konsumtionsutrymmet kan och får användas till välfärdsutgifter. Det anser Irene Fällström, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige. Det kan leda till hyresrättens renässans.

Publicerad 2012-01-25

”För den som vill köpa en bostadsrätt för seniorer växer det i dag fram en rad alternativ med all tänkbar service. För hyresrätten däremot begränsar rådande hyreslagstiftning möjligheten att erbjuda en variation i serviceutbudet. ” Det skriver Irene Fällström. Samtidigt föredrar många äldre att bo i hyresrätt för att få ett friare och mer bekvämt liv.

Om hyresrätten och dess regelsystem moderniseras finns en stor potential att möta äldreboomen, skriver Irene Fällström på Svenska dagbladets debattsida Brännpunkt.

Ny generation – ny syn
Därmed hakar hon på  Barbro Westerholm och Ines Uusman som nyligen framhöll  att kommuner och bostadsföretag måste ta sitt ansvar och skapa fler alternativa boenden för äldre.

– Vår generation har precis börjat köpa tjänster. Nästa generation kommer att göra det till fullo. Allt detta öppnar för hyresrättens renässans, hävdar Irene Fällström.

– Den enskilde behöver få större inflytande över hur man vill bo på äldre dar. Låt inte hyresmarknadens regler förbli en hämsko för utvecklingen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som representerar drygt 17 000 medlemmar.

Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder och lokaler och industrifastigheter.

De privata fastighetsägarna äger totalt omkring 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter. De äger också cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas