Mormor dumpas när anhöriga får nog
Omvärld & ekonomi | Spanien
Illustration: Iva Troj Zlatev

Mormor dumpas när anhöriga får nog

Finanskrisens mörka moln ligger fortfarande tunga över Spanien. Tillgångarna är knappa och många barn har varken tid eller pengar att ordna med ett värdigt pensionärsliv åt föräldrarna. Det har fått tragiska följder: ett ansenligt antal fall av ensamma och ibland fullständigt övergivna seniorer runtom i landet.

Publicerad 2014-10-15

Det ska betonas att spanjorer i många fall är föredömliga när det gäller både att värdesätta och att ta hand om sina seniorer. Att tre generationer bor tillsammans under samma tak, eller åtminstone vägg i vägg, är inte ovanligt. Familjeföretag där farfars erfarenhet kombineras med barnens och barnbarnens nya visioner förekommer ännu i stor utsträckning. Under senare år har dock allt fler fall uppmärksammats, då familjebanden i tider av finansiär kris inte håller för samhällets ökade stress och arbetsbelastning.

Överger mormor
I Spanien har problemet fått ett namn: Abuelos Abandonados – övergivna mor-/farföräldrar. Till grund ligger händelser där vuxna människor som har ”fått nog” av sina gamla föräldrar helt resolut dumpar dem på sjukhusens akutmottagningar – Kanarieöarnas president Paulino Rivero gick i början av 2014 ut och förklarade att 400 sjukhussängar upptas av fullt friska seniorer – eller ännu värre, utanför äldreboenden, kloster, ja, till och med på bensinstationer eller busshållplatser.

I media har ibland dessa händelser utmålats som ett ”sommarproblem” – solen gassar, mamma, pappa och barnen vill dra till stranden och ingen vill stanna hemma för att vårda mormor och morfar. Herminia Lozano, ordförande för pensionärsorganisationen Femac på Kanarieöarna, vänder sig dock starkt mot detta.

– Seniorer överges året runt, och om media uppmärksammar det mer under sommaren, beror det på att de har mindre övrigt nyhetsmaterial då, säger hon till tidningen El Día.

Men ämnet är känsligt. Vissa av de instanser Veteranen vänder sig till drar sig för att tala om problemen av rädsla för att svartmåla Spanien och dess traditionellt generationsvänliga kultur. Alberto Alvarez vid pensionärsorganisationen UDP (Unión Democrática de Pensionistas) i Andalusien börjar med att förklara att det inte finns några belägg för att antalet övergivna seniorer skulle ha ökat under de senare åren, men säger samtidigt:

– Det stämmer att omhändertagandet av vårdberoende seniorer är ett ansvar som kräver stora personliga uppoffringar. Nedskärningen av vårdnadslagen Ley de Dependencia har försvårat situationen ytterligare.

Pengarna försvann från äldreomsorgen
Ley de Dependencia, ungefär ”Lagen om omvårdnad”, tillhör de senaste årens mest omdiskuterade inom spansk politik. Nämnda lagändringar 2012 drabbade de människor som behöver extra assistans i hemmet och deras vårdgivare. De pengar som avsattes för vård av äldre minskades med flera hundra miljoner euro, bidrag för vård av familjemedlem i hemmet sänktes med 15 procent, och även reglerna för tillgänglig service för äldre begränsade. Exempelvis får man inte besöka ett så kallat dagcenter och samtidigt ta emot hemtjänst alternativt ekonomiskt stöd till vård i hemmet – man måste välja.

På flera håll i landet satsar man dock intensivt på olika sätt att motverka tendensen. Valencia tillhör de regioner som arbetar hårt med att få grepp om seniorernas situation. Enligt utredningar bor 855 887 personer över 65 år inom regionen – av dem räknas hela 70 000 som fullständigt ”övergivna”. Pepe Sanchis, ordförande för UDP i Valencia, förklarade under en kongress att ”Det finns seniorer som är så ensamma att de riskerar att dö av sorg.” En av satsningarna är ett volontärsprogram, där två volontärer hälsar på de ensamma seniorerna i hemmet en timme varje vecka.

– Många riktigt lever upp den dag då de vet att volontären ska komma på besök. Under den korta tid volontärerna är där, lyssnar på dem och hjälper dem, hinner de äldre ta emot mycket kärlek, berättar koordinatorn María Isabel Tarín för tidningen Las Provincias.

Dyr avlastning på korttidshem
I Albacete, provinsen La Mancha, har man satsat på en mer förebyggande form av stöd: korttidsboenden. Hit kan de seniorer som vårdas av sina släktingar få komma under ett antal dagar varje år, för att på så sätt ge vårdarna lite semester. Från 2000 till 2010 steg det nyttjade antalet dagar av dessa boenden från 5 680 till hela 323 588.

Men varje natt kostar en rejäl slant för de berörda familjerna. Rosa Ferrer, ansvarig för senior-projekten inom Röda Korset, betonar att många familjer inte har råd med dessa boenden, utan istället lämnar farmor och farfar ensamma hemma under semesterveckorna – vilket i sin tur ofta leder till att de gamla hamnar på sjukhus, uttorkade och utsvultna.

I det andalusiska Antequera har man på senare tid startat ett korttidsboende med 30 platser fördelade på tolv lägenheter. Här rör det sig dock om att skapa en tillfällig lösning för akutfall av övergivna äldre människor. Kommunalrådet Dolores García gick ut i ett pressmeddelande och menade att man måste ”… kalla saker och ting vid sitt rätta namn, och det är ett faktum att dessa fall förekommer.”

Det bör dock nämnas att det inte enbart är inhemska seniorer som berörs. Även utländska pensionärer drabbas. Ett känt fall är den brittiska kvinna som dumpades uttorkad och hungrig av sin son utanför ett sjukhus i Torrevieja i Alicante. Från sjukhusets håll meddelar man att det var det nionde fallet inom ett par år och att man nu har tagit fram ett särskilt protokoll för att undvika dessa typer av händelser.

Man måste våga se problemen
Hur framtiden kommer att utveckla sig är ovisst. Finanskrisens vågor sköljer fortfarande över de spanska stränderna. Byggnadskonstruktioner står avstannade, välgörenhetsorganisationer går på knäna och arbetslösheten 2014 ligger fortfarande på omkring 25 procent – mer än dubbelt så hög som EU-snittet och dubbelt så hög som landets arbetslöshet i maj 2007, innan krisen. Men nog torde det ligga något i Dolores Garcías inställning – för att kunna lösa ett problem, måste man börja med att tillstå att det existerar. Först då kan man på allvar ägna sig åt att lösa det.

Text: Kristin Helgesson Svenske
Illustration: Iva Troy Zlatev

 

Den här texten är hämtad från Veteranen nr 7, 2014. Vill du inte missa någonting från Veteranen: Bli medlem i SPF! Då får du tidningen som medlemsförmån. Det går även att prenumerera (kostar dock mer än att bli medlem.)

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas