Ekonomi & juridik

Prognos: Pensionerna skrivs upp 2012

Publicerad 2011-02-23

Vid 2010 års utgång var tillgångarna i pensionssystemet större än skulderna, visat beräkningar från Pensionsmyndigheten.

Det betyder att prognosen för 2012 är en höjning av den allmänna pensionen med i genomsnitt 2,7 procent.

Klara besked i höst
Efter två år med bromsade, sänkta pensioner ser det alltså ut att vända uppåt. Men facit kommer till hösten.

– Hur pensionerna kommer att utvecklas 2012 vet vi först i augusti då balansindex har beräknats, säger Ole Settergren, chef för pensionsutvecklingsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Den beräkningen bygger på inkomstutvecklingen och AP-fondernas värde. Om prognosen håller blir det plus för pensionärerna – även när man räknar med inflationen.

AP-fondernas avkastning
Med hjälp av nedskrivningen av pensionerna 2010 och 2011 – den så kallade bromsen – har pensionssystemets underskott på 323 miljarder kronor 2010 vänts till ett överskott på 103 miljarder kronor.

– En ökning av systemets tillgångar har också bidragit till den gynnsamma utvecklingen. AP-fonderna, som tillsammans med avgiftsinbetalningarna utgör systemets tillgångssida, hade 2010 en avkastning på 10,2 procent. säger Ole Settergren.

Lägre för garantipensionärer
Garantipensionärer får, enligt prognosen, en ökning under 2012 på 2,3 procent. Garantipensionen är knuten till prisutvecklingen till skillnad från inkomst- och tilläggspensionen som kopplas till inkomstutvecklingen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranan.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas