Skriv testamente medan du kan
Ekonomi & juridik | Så gör du
Foto Colourbox

Skriv testamente medan du kan

Har du speciella önskemål kring det arv du lämnar efter dig? Då bör du skriva ett testamente. Men för att det ska vara giltigt måste det uppfylla vissa kriterier. Så här gör du.

Publicerad 2009-06-05

Alla behöver inte skriva testamente. Det finns en arvsordning som tydligt reglerar hur ett arv ska fördelas. För en gift person med barn inom äktenskapet gäller att maken ärver, med full rätt att göra vad han eller hon vill med arvet, och att barnen ärver först när även den andra föräldern gått bort.
Det är när du vill frångå den här arvsordningen som du måste upprätta ett testamente.
Det kan vara om det finns barn utanför äktenskapet, så kallade särkullbarn, om du vill att barnen ska få ärva före den kvarlevande maken, eller att något av dina barn ska gynnas genom att få större andel av arvet.

Kan testamentera till vem du vill
Makar, barn, syskon och syskonbarn räknas som arvingar. Har du inte några arvingar och avstår från att skriva testamente går alla dina tillgångar till allmänna arvsfonden vid ditt frånfälle.
Du kan testamentera till vem du vill.
– Man kan testamentera till organisationer som Röda korset eller Småfåglarnas vänner, bara organisationen finns, säger Birgitta W Sabelström.
De enda som alltid har rätt till en del av arvet är barn till den avlidne. Deras arvsrätt är hälften av tillgångarna, och den andelen kan inte testamenteras bort.
Har du två barn får de alltså dela på hälften av dina tillgångar, en fjärdedel var. Sedan kan du själv bestämma vad som ska hända med resten av arvet.

Övriga önskemål
Önskemål om vad som ska hända efter ens död, till exempel var eller hur man vill begravas, kan man skriva i sitt testamente. Men Birgitta W Sabelström tycker att det i så fall är bättre att skriva det separat, i en egen bilaga.
Andra önskemål, som mer detaljerade instruktioner om vad som ska hända med ens saker som ”jag vill att alla mina personliga papper ska brännas” kan man också ta med i sitt testamente.
– Man försöker alltid ta hänsyn till sådana önskemål om det inte gäller helt absurda saker, säger Birgitta W Sabelström.
Vad ska man då tänka på när man skriver ett testamente?
– Att det är formellt riktigt.
Birgitta W Sabelström rekommenderar att man upprättar testamentet hos en bank eller advokat så att det som står där med säkerhet sedan kan tolkas på rätt sätt.
Det är vanligt att man knåpar ihop testamenten på egen hand, menar hon. Men då är det lätt att man missar viktiga punkter, som vad som ska hända med arvet om den man testamenterat det till själv har hunnit avlida innan testamentet verkställs.

Ska bevittnas
Vittnen som kan intyga att testamentet är skrivet av en person som är vid sina sinnens fulla bruk, och av egen fri vilja utan tvång eller påtryckningar är också mycket viktigt.
– Många missar att vittnena ska vara samtidigt närvarande, säger Birgitta Sabelström.
Med det menas att de ska befinna sig i samma rum, samtidigt, när de skriver under. Annars är inte testamentet giltigt. Du kan alltså inte gå in först till den ena grannen och sedan till den andra för att få en påskrift.
Vittnena får inte heller vara släkt med personen som skriver testamentet, och de får inte själva nämnas i testamentet.

Färdiga mallar
Idag finns färdiga mallar, som till exempel kan köpas på internet. Birgitta W Sabelström menar att de kan fungera i mycket enkla fall. Men det är ingenting hon förespråkar.
– Jag tycker att man ska kosta på sig de tusenlappar det kostar att ta hjälp av en advokat och gå igenom vad önskemålen i testamentet faktiskt får för konsekvenser, säger hon.
– Ett testamente är en så viktig handling. När man är död går det inte att ändra.
Vill du ändra ditt testamente kan du göra det genom att skriva ett nytt. Det är det senast upprättade som gäller. Det kan dock vara klokt att skriva en rad om att ”detta testamente river upp vad som sagts i tidigare testamenten”. Det kan också vara så att det nya testamentet bara river upp vissa punkter i det gamla testamentet. Då gäller både det nya och det gamla tillsammans.

Förvaras säkert
Har du skrivit ett testamente som är bevittnat och giltigt måste det förvaras på ett säkert ställe, gärna i ett bankfack om du har ett sådant. Har du upprättat testamentet hos en advokat kan du förvara en kopia där.
– Man kan också lämna testamentet direkt till den som ska ha det, tipsar Birgitta W Sabelström. Man kan lägga det i ett förslutet kuvert märkt ”att öppnas efter min död”.

Anlita advokat

Vill du anlita experthjälp för att upprätta ett testamente ska du vända sig till en advokat som arbetar med familjerätt. Du kan hitta advokater i telefonkatalogen, på internet eller via din bank.
Ett vanligt testamente utan några större komplicerade vändningar kostar från ett par tusenlappar och uppåt, beroende på hur mycket tid advokaten måste lägga ner.

 

Text: Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas