Forskaren: Stor betydelse att äldre finns med
Omvärld & ekonomi
David Karlsson, docent. Foto: Henrik Sandgren.

Forskaren: Stor betydelse att äldre finns med

Politikers ålder påverkar politiken. Det konstaterar kommunforskaren David Karlsson vid Göteborgs universitet.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-25

– De sociala egenskaper som politiker har inklusive ålder spelar roll för vilka frågor man vurmar för och driver i politiken, säger David Karlsson och hänvisar till forskning som han och statsvetarprofessorn Mikael Giljam har gjort.
– I princip alla egenskaper har betydelse. Och om man har vänner i grupper som man inte själv tillhör representerar man också dessas intressen i högre grad.
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning, och Mikael Giljam har sammanställt kunskap om politiker och den sociala representationens betydelse i Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun.

Olika värderingar

– När det gäller ålder finns också indikationer på att olika generationer har olika värderingar även i frågor som inte specifikt har med åldersgrupper att göra. Så åldersrepresentation kan vid sidan av partitillhörighet påverka även på det sättet. Det här gäller både medborgare och politiker.
I kommunpolitiken är de största verksamhetsområdena dels utbildning av barn och unga, dels äldreomsorg. Därmed blir prioriteringar mellan åldersgruppers intressen nästan oundvikliga, konstaterar David Karlsson.
– Inte så att man uttryckligen ställer de ena mot de andra, men resurserna är begränsade och problemen många. Och om vissa åldersgrupper är underrepresenterade riskerar deras röster att inte bli hörda.
Men en viktig iakttagelse är att det är i den stora gruppen fritidspolitiker i kommunerna som de äldre blir fler, understryker David Karlsson.
– Bland toppolitikerna i kommunen – liksom i riksdag och regering, finns inga sådana tendenser.

Pågår en polarisering

Det pågår och fördjupas en polarisering mellan den professionella politiken och den som människor ägnar sig åt på fritiden.
När det gäller ”karriäruppdrag” i kommunstyrelser, regering och riksdag behåller de yngre och medelålders greppet, enligt forskarna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas