Vad kan vi vänta oss av äldreministern?
Valet 2018 | Ny på posten

Vad kan vi vänta oss av äldreministern?

Seniorens Jan Arleij träffade äldreminister Lena Hallengren (S) strax efter tillträdet i våras. Så sade hon då om vård, omsorg och andra frågor:

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-02

Lena Hallengren är nöjd med att regeringen har sänkt pensionärsskatten och miljardsatsat på personal i äldreomsorgen.
– Men det räcker inte, säger hon till Senioren.
Så vad är då att vänta från regeringens och Lena Hallengrens sida? Ett stort nummer under hela mandatperioden har varit regeringens utredning Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Den har varit klar sedan ett år och proposition till riksdagen var planerad till 20 mars.

Varför dröjer regeringen med planen?
– Jag vill som ny minister lägga en hand vid förslagen. Äldrefrågor är mitt huvudfokus och då hänger det inte på veckor utan att göra kvalitetsplanen så bra vi kan.

Men blir det alls en proposition?
– Formen för planen är något vi dis-kuterar. Det viktigaste är innehållet, bottenplattan som en utgångspunkt för fortsatta politiska förslag och debatter. Det finns väldigt många aspekter att väga samman.

Proposition eller inte – är ni beredda att satsa medel på planen?
– Visst, man kommer inte ifrån att det handlar om pengar. Ska vi få bättre kvalitet när äldre blir allt fler och allt fler får demensdiagnoser kommer det att kosta.

Lena Hallengren – din nya äldreminister

  • Utnämndes den 8 mars till ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.
  • Riksdagsledamot sedan 2006 för Socialdemokraterna i Kalmar län.
  • Fram till utnämningen ordförande i riksdagens utbildningsutskott.
  • 2010-2014 vice ordförande i socialutskottet.
  • Då också talesperson i socialpolitiska frågor, med ansvar för bland annat sjuk-vård, äldreomsorg och funktionshinderspolitik.
  • Biträdande utbildningsminister, med ansvar för förskola, ungdomsfrågor och vuxnas lärande 2002-2006.
  • Född 1973. Man och två barn. Bor i Kalmar.
Dölj faktaruta

Äldrepolitiken är satt på undantag, sa du när du tillträdde. Hur menar du egentligen?
– Rent allmänt talar vi för lite äldrepolitik. Det tyckte jag också under förra mandatperioden. Politiken gemensamt har inte satt ett sådant fokus.

Varför inte?
– Skolfrågor, sjukvård, migration, lag och ordning har varit viktiga för många människor och då ska vi politiker också ha ett sådant fokus. Men vi har samtidigt ansvar för att sätta en agenda, och då behöver äldrepolitiken komma in på ett tydligare sätt.

Vad krävs för att pensioner och äldreomsorgens kvalitet ska ta plats i valdebattens centrum?
– Det handlar om vilket tryck det finns i frågorna. Jag hoppas SPF Seniorerna och PRO ger järnet i valrörelsen. Det skulle bidra till att få upp äldrefrågorna. En bra valrörelse handlar om vad vi vill ska hända de kommande fyra åren. Då gäller det att vara med och formulera krav så att löftena som ges blir de rätta.

Jan Arleij
Publicerad 2018-08-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas