”Hemtjänsten har kommit lite i strykklass”
Vård & omsorg
Foto Magnus Gotander

”Hemtjänsten har kommit lite i strykklass”

Anna Johansson, biträdande kommunalråd i Göteborg (s), och ansvarig för äldreomsorgen svarar på kritiken.

Publicerad 2013-05-17

Vad gjorde starkast intryck på dig i mötet med nattpatrullen?
– Generellt kan jag nog säga att det finns väldigt mycket kunskap och engagemang hos dem som arbetar ute i verksamheten. Den kan tas till vara på ett bättre sätt. Jag är ganska säker på att det är ett utvecklingsområde.

Hur ser du på att hemtjänsten i Göteborg fått ett så dåligt betyg av de äldre själva, plats 273 av 290 kommuner?
– Det viktigaste för mig är inte vilken placering vi har i den rankingen. Där-emot tar vi allvarligt på att vi sjunkit på ett antal viktiga kriterier. Det behöver vi jobba på.

Vad kommer du konkret att göra?
– Vi har lagt ett yrkande till kommunstyrelsen där vi bland annat föreslår att hemtjänsten ska debiteras efter utförd tid, inte biståndsbedömd tid. Vi vill också satsa på mer teknikstöd och bättre logistikplanering. Hemtjänstpersonalen behöver också kompetensutveckling.

Varför har det blivit så här i Göteborg?
– Under en ganska lång rad år har man kunnat se att kostnaderna för äldreomsorgen minskat när fler bor kvar hemma. Vi borde kunnat inse att vi skulle komma till ett läge när hemtjänstinsatserna är så omfattande att den ekonomiska fördelen uteblir. Kostnadsminskningen har stannat av och när man budgeterar för att den ska fortsätta blir det ett glapp. Fokus har legat mycket på förskola och skola ute i stadsdelarna. Man får nog säga att äldreomsorgen kommit lite i strykklass.

Hemtjänstpersonal klagar över sina arbetsförhållanden. Finns det någon  ljusning i sikte?
– Det ser nog lite olika ut i olika stadsdelar, men generellt kommer det att finnas ganska dåliga förutsättningar nästa år för att skjuta till nya friska pengar.
– I stället för en diskussion om ett femte jobbskatteavdrag hade jag önskat att framtida överskott i statens finanser gick till ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Det är inte bara i Göteborg det finns brister och vi kan inte leva upp till förväntningarna inom äldrevård, skola och förskola.

Vad säger du till dem som skulle vilja att Göteborg tillämpade LOV, lagen om valfrihet – och tillät valfrihet att även välja privata alternativ  inom hemtjänsten?
– Den dagen någon kan visa mig forskningsbelägg för att vården blir bättre med LOV är jag absolut beredd att lyssna.

 

Text Karin Tufvesson

redaktionen@veteranen.se

 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas