Var femte äldreboende drivs i privat regi
Omvärld & ekonomi | Val 2014 | Vård & omsorg
Bild: Colourbox

Var femte äldreboende drivs i privat regi

Så fungerar olika driftsformer inom svensk äldreomsorg.

Publicerad 2014-04-02

Äldreboenden kan idag drivas på en rad olika sätt. Bland utförarna finns privata företag, kommuner, stiftelser och ideella föreningar.
Cirka 80 procent av landets äldreomsorg drivs av kommunerna, resten drivs av privata utförare med eller utan vinstkrav. Här ingår allt från stora vårdbolagskoncerner till ideella föreningar.
Bland de vinstdrivande företagen dominerar Attendo och Vardaga. 45 äldreboenden drivs idag av icke vinstdrivande organisationer, enligt Famna, en riksorganisation för idéburen vård- och social omsorg. Stiftelsen Ersta Diakoni, som inte har något vinstkrav, driver sedan förra året ett äldreboende på entreprenad åt Stockholms stad. Bräcke diakoni driver äldreboenden i Göteborg, Linköping och Stockholm. Röda Korset drog sig ur två äldreboenden förra årets eftersom man ansåg att ersättningen Stockholms stad betalade var för låg.

Entreprenad

Entreprenad innebär att kommunen äger verksamheten, men låter någon annan driva den. Nacka kommun var bland de första i landet att låta privata företag utföra tjänster för dess räkning. I början rörde det sig om fotvård. Sedan dess har många kommuner i landet valt att lägga ut delar av äldreomsorgen på entreprenad.
När en kommun lägger ut en verksamhet på entreprenad sker det genom en upphandling utifrån lägsta pris eller kvalitet. Här får företag, stiftelser, ideella föreningar och även kommunen lägga bud på verksamheten. När upphandlingen sker utifrån kvalitet brukar kommunen lyfta särskilda kriterier. Ersättningen, som beräknas per timme eller dygn, är bestämd på förhand.

Begränsad tid

Kontraktstiden brukar vanligtvis vara fyra till fem år. När kontraktstiden går mot sitt slut är det ny budgivning och utvecklingsarbetet stannar av, eftersom en ny entreprenör kan ta över verksamheten.

LOV ökar valfriheten

Äldreomsorg som drivs enligt Lagen om valfrihet (LOV) har funnits sedan 2009. Syftet är att öka mångfalden. Det handlar då om egenregiverksamhet, vilket betyder att utförarna både äger och driver verksamheten. I de kommuner som infört LOV råder fri etableringsrätt för privata utförare. När det gäller LOV bestämmer kommunen ersättningen på förhand, per timme eller dygn. Utförarna måste ansöka om att bedriva äldreomsorg och bli godkända av kommunerna. Verksamheten drivs även här med skattepengar. När det gäller äldreboenden måste de dessutom få ett godkännande av Socialstyrelsen.
Idag kan många äldre välja utförare inom hemtjänsten. Även de som söker en plats på ett särskilt boende kan göra det utifrån LOV, men det är endast möjligt i ett tiotal kommuner idag. LOV ger de äldre möjlighet att byta utförare om de inte är nöjda. Det gäller även särskilt boende.

På Seniorval.se kan du läsa mer om val av hemtjänst och äldreboende.

 

Peter Söderlund
peter.soderlund@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas