Redaktionen | Förbundsordförande

Det är dags att kräva svar

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-02-28

Vad kan vi förvänta oss i de seniorpolitiska frågorna de kommande åren? En del svar finns att hitta i de 73 punkter som ligger till grund för regeringsöverenskommelsen. Men det fattas också svar på flera viktiga frågor.

Jag välkomnar att det i överenskommelsen ingår en primärvårdsreform och att rätten till en fast läkarkontakt ska säkras. Detta är särskilt viktigt för äldre patienter.
För äldreomsorgen är utfästelserna mer luddiga – att kvaliteten i omsorgen ska vara en styrande princip är ett steg i rätt riktning. Hur det ska gå till är däremot mer oklart, besked saknas om hur vi får fler platser på särskilda boenden och mindre spring i hemtjänsten. Vi anser att äldres behov ska vara avgörande i utformningen av omsorgen. Inte kommunens pengapåse eller personalscheman.

Äldres behov ska vara avgörande, inte kommunens pengapåse.

När det gäller bostadsfrågorna finns en hel del kvar att önska. Flyttkedjorna behöver komma igång, det råder bostadsbrist i drygt fyra av fem kommuner och både yngre och äldre efterfrågar ett bättre utbud av passande prisvärda bostäder.
För att få till en fungerande bostadsmarknad krävs breda bostadspolitiska samtal över partigränserna som leder till reella och långsiktiga förändringar.

Plånboksmässigt finns en punkt om att den högre skatten på pensioner, som ungefär var tredje pensionär fortfarande betalar, ska bort år 2020. Det ingår också en förväntad utvidgning av RUT-avdraget både avseende tjänster och i ekonomiska termer. En annan punkt handlar om en engångshöjning av inkomstpensionen för 1,2 miljoner pensionärer. Men detta lappande och lagande räcker inte. Vi kräver fortsatt att partierna tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och genomför en total översyn.

Överlag anser jag att det saknas visioner

Överlag anser jag att det saknas visioner. Särskilt för utmaningarna i vård och omsorg. Vi blir allt fler äldre i befolkningen, samtidigt väntas det ekonomiska underskottet i kommuner och landsting växa kraftigt de närmaste åren, liksom personalbristen.
Hur ska vi komma till rätta med psykisk ohälsa och ensamhet bland äldre, öka kompetensen hos personalen och säkra en god vård och omsorg för de seniorer som har behov av den?

Dessa är några av de frågor vi i SPF Seniorerna behöver ställa till politiker runt om i landet. Vi kommer också att noga bevaka överenskommelsens spretiga löften kring nya skatter och utfästelser kring kvaliteten i vård och omsorg. Och ställa krav på att både tidigare och nya löften genomförs.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-02-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas