Redaktionen | förbundsordförande

En stor framgång för oss!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-09-28

Rätt ska vara rätt, brukar man säga. Jag syftar denna gång på att skatterättvisa nu kan skipas för årskull 1957. Det är också en stor framgång för oss i SPF
Seniorerna som vi ska vara stolta och glada över.
Vi har sedan regeringen tillträdde skickat brev och skrivelser till statsråd, riksdagsledamöter och myndigheter. En enkät till alla riksdagspartier har genomförts och vi har skapat en webbsida om all information som rör skatten år 2023 för årskull 1957. Vi har samtalat med politiker och tagit stor plats i debatten. Där har vi i sak framfört den oacceptabla hanteringen av 57:orna och vårt krav på rättvis skatt för dem.
Vi har också gjort djupgående analyser av effekterna av orättvisan, våra beräkningar och argument har vi öppet delat för att andra ska kunna använda dem. Inte heller ska glömmas våra inlägg i sociala medier, Seniorens artiklar och att ni medlemmar ute i landet också har deltagit aktivt i denna fråga och fört fram våra krav.

Nyligen kom regeringen med ett efterlängtat besked – personer födda 1957 ska få tillbaka sina pengar och i ett senare skede ska samma misstag undvikas för årskull 1959. Det är en framgång för oss i SPF Seniorerna men framförallt är det glädjande för alla 57:or runt om i landet som varit besvikna och förlorat tusentals kronor varje månad.
Jag är också väldigt glad över att vi i SPF Seniorerna tagit ledartröjan och tillsammans med andra organisationer och privatpersoner födda 1957 som organiserat sig på Facebook drivit frågan om skatterättvisa för 57:orna.

Beskedet från regeringen om en återbetalning visar varför samtal och påverkansarbete på saklig grund i olika sammanhang är så viktiga för vår demokrati. Det visar hur oerhört viktigt det är att det civila samhället är aktivt i de politiska frågorna. Att politikerna lyssnar och att misstag nu ska rättas till har även ett värde för människors tillit till politiken. Det är en styrka att vara partipolitiskt obunden och att kunna hitta nya vägar för att nå ett mål.
Men vårt arbete slutar inte här. För det första vill jag framhålla att vi ska följa detaljerna och tekniken kring regeringens besked noga, till dess att alla 57:or upplever att de har fått rättvisa skipad. För det andra understryker misstagen och hanteringen av denna fråga, som varit en del i pensionsåldershöjningarna, att politiken inte har den nödvändiga överblicken i pensionsfrågorna. Därför är det mycket angeläget att pensionssystemet nu ses över i sin helhet.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-09-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas