Redaktionen | förbundsordförande

Ideella krafter räcker inte

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-05-15

I Sverige brukar vi slå oss för bröstet och stolt hävda att här har alla lika värde och rättigheter och behandlas lika. Men så är det inte, framför allt inte om du är senior. Då kan din bostadsort ha stor betydelse för vilka förebyggande insatser eller vilken vård och omsorg du har rätt till.
Att vaccinationer räddar liv och förhindrar svår sjukdom och onödigt lidande är det få som ifrågasätter. Numera erbjuder alla regioner personer över 65 år gratis vaccin mot säsongsinfluensa. Men så har det inte alltid varit. Här är jag övertygad om att det påverkansarbete som SPF Seniorerna drivit på nationell och regional nivå har bidragit till utvecklingen.

Från och med i år erbjuds alla som fyller 75 år under 2023 vaccin mot pneumokocker. Det är i sig bra, men varför utesluta seniorer över 75? Vissa regioner erbjuder vaccinet även till 75 + men det är ingen självklarhet och i stora delar av landet får de som är över eller under 75 år bekosta vaccinet själva. Samma sak gäller vaccin mot bältros, det finns vaccin men det är dyrt vilket gör att många seniorer inte har möjlighet att ta det. Bostadsort och inkomst avgör vilket skydd du kan få – det är allt annat än jämlikt.
SPF Seniorerna har i många år kämpat för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre där såväl pneumokocker som bältros bör ingå. Det skulle bidra till ökad jämlikhet över hela landet och bättre förutsättningar för en god hälsa även på äldre dagar. Därför är det bra att regeringen tillsatt Vaccinationsprogramutredningen och jag är glad över att medverka i den som expert. Det är ett kvitto på att SPF Seniorernas arbete och våra åsikter värdesätts.

Vi ser oroande tecken på att kommunerna använder taxorna inom äldreomsorgen som en budgetregulator. När pensioner och bidrag höjs så höjs även avgifterna. Allt fler seniorer tvingas prioritera allt hårdare bland sina utgifter. Det handlar inte längre om att kunna ha råd med guldkant på tillvaron utan snarare om vad som inte kan prioriteras bort.
Ett allt större hopp sätts till oss i civilsamhället. Att vi finns där, stöttar och hjälper till på olika sätt. Erbjuder social samvaro. Delar ut matkassar, hygienartiklar, skor och kläder till dem som behöver. Men vi kommer bara så långt med ideella krafter. Vi vill gärna – men vi klarar det inte på egen hand. Det behövs offentligt stöd som gör det möjligt att förverkliga den kraft och potential som finns i en så stor organisation som SPF Seniorerna. I den vårbudget som regeringen nyligen presenterade fanns möjlighet att ge det stödet. Regeringen hade chansen men tog den inte. Jag är besviken.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-05-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas