Redaktionen

Sluta lappa och laga – gör om!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2020-01-24

Under 2020 väntas stora neddragningar i kommunala och regionala verksamheter. I många fall är det inom äldreomsorgen det ska sparas pengar, men även andra verksamheter ska dra åt svångremmen. Runt om i landet behöver vi i SPF Seniorerna sätta emot men också agera konstruktivt om sköra äldre riskerar att fara illa.
Vi ska vara kreativa och inriktade på samverkan och genom våra erfarenheter och insatser bidra till en värdig äldreomsorg i hela landet. Det kan handla om samarbete med kommunens hemtjänst, anhöriga, våra egna medlemmar och andra ideella organisationer. Vi kan hitta nya sätt att göra livet drägligare för de mest utsatta äldre i vårt samhälle.

Det ska löna sig att ha arbetat.

Samtidigt ska sägas att det inte duger att skylla på demografiska och ekonomiska utmaningar, merparten har varit kända sedan länge. Och det finns både kommuner som länge kämpat med utmaningar och kommuner där skattepengar använts långt ifrån välfärdens kärna. Även staten har lämpat över mer ansvar på kommunerna, utan att bistå med tillräcklig finansiering.
SPF Seniorerna kommer att kräva att regering och riksdag tar sitt ansvar genom kraftiga resursförstärkningar till välfärden.
Vi menar också att det måste tillsättas en kriskommission för äldreomsorgen. Människor som under många år bidragit till samhället ska inte oroas över att inte få sina behov tillgodosedda eller se sin trygghet, värdighet och livskvalitet försämras. Personalen ska inte behöva gå på knäna.

Omkring 40 000 seniorer som har bostadstillägg kommer att få det sänkt eller borttaget.

Den 1 januari i år trädde förändringar i grundskyddet i pensionssystemet i kraft. Seniorer med garantipension och inte minst de med mindre inkomstrelaterad pension kombinerat med hög bostadskostnad får ett välkommet ekonomiskt tillskott. Men förändringarna får också olyckliga bieffekter på annat håll.
De nya beräkningsgrunderna för bostadstillägget, där olika pensionsdelar räknas in på ett annat sätt än tidigare, tros medföra att omkring 40 000 seniorer som har bostadstillägg kommer att få det sänkt eller borttaget. Det är förfärligt att en del äldre med låg inkomst får mindre bostadstillägg eller inget alls som följd av politikens oförmåga att ta ett helhetsgrepp om pensionssystemet.

Hela systemet måste ses över.

Fullt grundskydd ger i år precis lika mycket i plånboken som 40-42 års arbete med medelinkomst – det är oacceptabelt. Politikerna måste sluta lappa och laga i pensionssystemet eftersom det får följdeffekter på andra håll. Hela systemet måste ses över och pensionsavgiften höjas för en högre inkomstrelaterad pension för både dagens och framtidens pensionärer. Det ska löna sig att ha arbetat.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2020-01-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas