Redaktionen | Förbundsordförande

Stolta – men inte nöjda

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-06-16

Som förbundsordförande är jag stolt över hur mycket vi åstadkommer. Trots pandemin anordnar vi en hel del aktiviteter, träffas digitalt, ställer upp för varandra och driver på inom äldrepolitiken.
Vi hoppas alla att till hösten åter kunna träffas åtminstone nästan som vanligt – för pubkvällar, kurser, gruppträning och olika medlemsträffar. Då ska vi också lägga tid och kraft på att rekrytera nya medlemmar och värva tillbaka de som har lämnat våra föreningar under pandemin. Vi vet från våra medlemsundersökningar att intressanta aktiviteter, social gemenskap och påverkansarbete är de starkaste orsakerna till att bli medlem och därefter förbli det.
När vi kan erbjuda fler aktiviteter och mer gemenskap kan det locka tillbaka dem som inte förnyat sitt medlemskap i år. Ta gärna kontakt redan nu och berätta vilka planer ni har för hösten. Och ju fler vi blir desto starkare blir vi också i vårt påverkansarbete.

Vi fortsätter kampen med vårt starka engagemang och vår kunskap.

Under det senaste året har påverkansarbetet blivit än mer betydelsefullt för medlemskapet. Mycket fokus har legat på pandemirestriktioner, pensioner och äldreomsorg. Det förstnämnda hoppas jag vi slipper framöver, men i andra seniorpolitiska frågor måste vi kämpa vidare.
Vi har länge drivit på för högre pensioner och en bättre äldreomsorg. Ingetdera är något som förändras över en natt. Men vårt arbete ger effekt. Politiken öppnar för högre pensionsavsättningar och en del av bristerna i omsorgen erkänns. Stolta men inte nöjda ska vi vara. Vi fortsätter kampen med vårt starka engagemang och vår kunskap. För ingen annan kommer att göra det åt oss – det är vi som måste arbeta för att seniorers villkor i samhället förbättras.
Vi ska granska och ifrågasätta, synas och höras. Vi ska fortsätta vårt viktiga arbete i kommuner, regioner och nationellt. Till förbundet kommer många brev, mejl och samtal från er medlemmar och andra om vår medlemstidnings deltagande på myndigheternas pressträffar. Särskilt ett pandemiår uppskattas att vi som förbund också på detta vis synliggör medlemmarnas frågor och seniorers roll i samhället gentemot myndigheter och politiker.

Nu är det försommar och vi gläds lika mycket varje år. Vi lyssnar till ljuvt fågelkvitter och skogsgläntor fylls av liljekonvaljer och träden står i full blom och skapar vår änglamark. Vi känner ro och får vila i glädjen över att få vara en del av naturen. Det ger oss framtidstro men manar också till eftertanke om liv, frihet, demokrati och att älska och respektera varandra. När allt slagit ut i blom blir naturen ett tecken på nytt liv, nya tider och en ljusnande framtid.
Jag önskar er alla en skön sommar.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-06-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas