Redaktionen | förbundsordförande

Tack för förtroendet!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-08-24

Efter några veckors avkoppling och påfyllning av energidepåer är jag nu tillbaka i mitt viktiga arbete för SPF Seniorerna. Först av allt vill jag tacka för det förnyade förtroende jag fick som förbundsordförande vid kongressen i juni. Jag är stolt och tacksam över att få representera alla er medlemmar i möten med bland andra regering och riksdag, myndigheter och andra organisationer. Alla träffar med föreningar och distrikt ger mig stor inspiration till dessa möten.
Under sommaren har vi kunnat läsa om olika brister i äldreomsorgen. Inledningsvis ställde värmeböljan till det. Trots att vi upplevt liknande väder ett flertal gånger de senaste åren saknar många särskilda boenden fortfarande såväl adekvat utrustning som upparbetade rutiner för att skapa en dräglig inomhusmiljö när hettan slår till. Vi läste om inomhustemperaturer på närmare 40 grader. En sådan värme är svårt att hantera för vem som helst, men för den som är skör kan den bli ödesdiger.

Bristande kunskap ledde till att några boende lämnades utomhus i solen, säkerligen i all välmening för att ge lite svalka. Men resultatet blev brännskador. Detta bevisar hur breda kunskaper de som arbetar med äldre behöver ha och att kompetensutvecklingen aldrig får prioriteras bort.
I sommar har vi också kunnat läsa om de brister som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, funnit i sin mest omfattande granskning någonsin av särskilda boenden i kommunal regi där samtliga kommuner fick svidande kritik. Bemanning, kompetens och bristande rutiner är några av de punkter som IVO kritiserade och menade att lägsta nivån på den omsorg som ges ofta är på tok för låg.

En ny äldreomsorgslag, stärkt kompetens och satsningar på personal är några av de krav som SPF Seniorerna förde fram till Ulf Kristersson inför regeringsbildningen och senare till ansvariga ministrar.
Bristen på personal är på många håll akut och vi står inför många och stora utmaningar. Ska vi klara dem måste frågorna högt upp på den politiska dagordningen. Inte minst i den kommande höstbudgeten där vi förväntar oss att resurser tillförs äldreomsorgen.
SPF Seniorerna spelar en oerhört viktig roll på alla nivåer för att skapa en bättre äldreomsorg. Det är våra föreningar och distrikt som via pensionärsråden, möten med politiker och tjänstemän och aktivt påverkansarbete är den helt nödvändiga blåslampan på lokal och regional nivå. Utan alla er skulle inte mycket hända.
Än en gång, tack för förtroendet ni gett mig. Jag ska förvalta det väl så att vi får ett bättre samhälle för alla seniorer.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-08-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas