Redaktionen | förbundsordförande

Tack vare oss kan hemtjänsten lyfta

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-01-30

Äntligen har Sverige fått ett mått på hur kommunerna sköter hemtjänsten! Hemtjänstindex heter det och är inte vilket index som helst utan ett som är framtaget av oss seniorer i SPF Seniorerna. I slutet av november fick jag officiellt inviga den första mätningen och utnämna Gnosjö till Sveriges bästa hemtjänstkommun. Jag är oerhört glad för Gnosjös första plats men ännu gladare över att kommunerna nu har en helt ny möjlighet att jämföra sig med, och lära sig av, varandra.
Under min tid som förbundsordförande i SPF Seniorerna har hemtjänsten varit en fråga som berört mig mycket. SPF Seniorerna får många brev och samtal om hur svårt det kan vara att få hemtjänsten att fungera. Det kan handla om att alls beviljas stöd eller svårigheter att få hjälp med det man vill och behöver.

Vi är alla seniorer som levt ett långt liv, skaffat oss en rikedom av livserfarenheter och fattat såväl stora som små beslut i frågor som rör oss och våra liv.
Men när våra kroppar blir äldre och vi behöver hjälp med vardagsbestyr infinner sig känslan av ett förlorat självbestämmande. Det är viktigt att biståndshandläggaren är lyhörd och ger oss, och våra anhöriga, möjlighet att vara delaktiga i samtal och beslut om de insatser vi kan få.
Det måste också bli mindre spring och bättre kontinuitet. Jag har rätt att veta vem som kommer in genom min dörr om jag en dag behöver hemtjänst. Vi har alla fattat många livsavgörande beslut under vår levnad och den rätten är för mig okränkbar. Ingen har rätt att göra oss omyndiga bara för att våra kroppar blivit lite gamla och trötta.
Enligt Socialtjänstlagen har vi seniorer enbart rätt till skälig levnadsnivå. Som förbundsordförande kommer jag aldrig att acceptera den formuleringen och den skillnad som därmed görs mellan oss seniorer och andra grupper som beviljas hjälp av olika slag. I hela mitt liv har jag bidragit till att utveckla vårt land, försökt vara en bra medmänniska och ställt upp när det krisat, precis som alla ni andra gjort på olika sätt. Vi har rätt till goda levnadsvillkor precis som alla andra. Det är en fråga som vi inom SPF Seniorerna arbetar aktivt med och aldrig kommer att släppa.

Vi seniorer har format Sverige. Vi om några vet att vill man få till en förändring krävs också engagemang och det tar inte slut bara för att vi blir lite äldre. Genom SPF Seniorerna kan vi kanalisera vårt engagemang och ta oss an nya utmaningar. Hemtjänstindex är ett resultat av detta engagemang som finns i vår organisation och som kommer hela samhället till godo.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-01-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas