Redaktionen | förbundsordförande

Våra krav inför valet

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-08-29

Om ett par veckor är det val till riksdag, regioner och kommuner. I SPF Seniorerna har vi nog lika många åsikter och intressen som vi har medlemmar. En del trycker på för ökad digital inkludering, andra inriktar sig på fler bostäder för seniorer, somliga arbetar för en bättre vård och ytterligare några kämpar för högre kvalitet i äldreomsorgen. Denna mångfald är en styrka som vi ska värna och det vi samlas kring är att vi vill förbättra seniorers villkor i samhället och motverka ålderism.
Pensioner och äldreomsorg nämns av er medlemmar som några av de viktigaste sakfrågorna för förbundet att arbeta med. Frågor som inte bara är väsentliga i seniorers vardag utan också rör vår trygghet, livskvalitet och värdighet. Det är när vi människor, unga som äldre, upplever att saker inte fungerar som de borde i samhället som vi säger ifrån och kräver förändring. Vårt fokus på förbundsnivå inför valdagen ligger därför på just pensioner och äldreomsorg.

Vi har tre krav inför valet när det gäller pensionerna. Det måste löna sig att ha arbetat – vi vill se högre pensionsavsättningar som kommer både dagens och framtidens pensionärer till del. Total översyn av pensionssystemet – systemets principer är grundläggande men systemet behöver renoveras och genomgå en bred översyn där alla olika faktorer analyseras och allt ska kunna föranleda förändringar för att anpassas till dagens verklighet. Ordentlig och ärlig politisk debatt – partierna måste berätta vad de vill och vilka olika förslag de har för att väljarna ska kunna utkräva ansvar.
I juni kom en utredning med förslag om en äldreomsorgslag med flera viktiga steg för en äldreomsorg med högre kvalitet. Som att kommuner och regioner ges tydligare roller, att kommuners kvalitetsansvar för omvårdnad och rehabilitering stärks, att den medicinska kompetensen säkras samt att rättigheter som vi äldre tidigare haft via förordning upphöjs till lag.

Men mer än så krävs. SPF Seniorerna vill även att lagen ställer krav på att äldreomsorgen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, precis som i hälso- och sjukvården. Vi vill också se lagkrav på att biståndsinsatser ska utgå från att alla, oavsett ålder, har rätt till goda levnadsförhållanden istället för bara skälig levnadsnivå.
Vår vardag kan vi belysa bättre än någon annan. Vi har kompetens och erfarenhet som vi vill förmedla till politiker. Och de gör rätt i att lyssna. Tillsammans kan vi skapa ett gott samhälle och det gynnar alla.
Lycka till i valarbetet runt om i landet!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-08-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas